Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
FRANTIŠKA BORECKÁ (vl. jménem Barbora Františka ze Schöpfů)
3.10. 1862 Praha - 19.10. 1946 Praha

    Pod vlastním jménem vystupovala tato tanečnice až do roku 1894, kdy se provdala za za básníka a hudebního kritika Jaromíra Boreckého.
    Tanec studovala od dětství u baletní mistryně Stavovského divadla J. Belkové a účinkovala v dětských rolích v Aréně ve Pštrosce, později se učila u baletní mistryně Prozatimního divadla M. Hentzové. V roce 1877 byla angažována do Prpzatimního divadla jako sólová tanečnice. V letech 1881 až 1899 byla členkou baletu Národního divadla. Když pro nemoc musela opustit divadlo, spolupracovala jako chireografka při různých dobročinných společenských podnicích. 1919 - 1933 vyučovala tanec na Konzervatoři v Praze.
    V Prozatimním i Národním divadle tančila jak v baletech, tak v četných operách, operetách i v činohrách. Její umění se vyvíjelo ve stínu italských primabalerín, které v době jejího působení v Národním divadle vytvářely stěžejní role. Přesto, že velké úlohy (např. Civilisace v Marencově Excelsioru, Fantaska v Hertelově stejnojmenném baletu) měla možnost tančit jen na záskok, dokázala i v řadě méně exponovaných rolí přesvědčit o svém talentu.

zdroj: Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia Praha 1988

Borecká-foto J. Tomáš.jpg
18.12.2008 10:55:59
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one