Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

baletní terminologie S-Z

Terminologie S - Z

Salle, autour de la (otůr de la sal) - Kolem sálu. Řada kroků či otoček prováděných po obvodu sálu či jeviště. Výraz pochází z Cecchettiho metody.

Saut (sot) - Skok.

Sauté - Skočený. Pohyb je proveden jako skok, napřiklad échappée sautée


Seconde, á la - Do druhé. Je li noha na zemi nebo ve vzduchu ve druhé pozici.

Sept - Sedm.

Seul, pas - Sólo. Sólový výstup jednoho tanečníka nebo tanečnice.


Simple - Jednoduchý. Napřiklad sissonne simple.

Sissonne (sison) - Druh skoku, který je proveden z obou nohou.

Sissone simple - Skok z obou nohou s dopadem do cou de pied devant nebo
derriére.

Sissorule - Druh skoku z obou nohou, který může být proveden mnoha způsoby.

Six (sis) - Šest.

Soubresaut (subrsó) - Náhlý výskok. Je to skok s odrazem z obou nohou a dopadem na obě nohy.


Sólista - Tanečník, který tančí sám.


Soubor - Sdružení tanečníků, kteří tanči obvykle jako skupina za podpory sólistů.


Současný tanec - Moderní taneční styl volnější než klasický balet.

Soulevé, soulevée (sulevé) - Totéž co  piquée,  viz tam.


Soutenu - S oporou.

Suite, de (de suit) - Za sebou.


Sur - Na. Například sur1es pointes.


Sur place - Na místě.

Sus - sous (su su) - Je v podstatě cupitání v relevé v páté pozici. Při postupu vpřed je ktivnější noha, která je v páté pozici vzadu a jako by podrážela nohu, co je vepředu, při postupu vzad je zase aktivnější noha, co je vpředu.


Synkopy - Zdůraznění rytmické části skladby.

Taqueté (taket) - Přípravný cvik pro všechny druhy pas de bourré.

"Tečka" - Tímto termínem rozumíme zastavení pohybu - výdrž - v určité poloze nebo póze.


Temps levé - Vyšvihnutí. Poskok na jedné noze.


Temps lié - Spojení. Řada plynule spojených pohybů.


Tendu - Natažený. Například při battement tendu.

Terre, a (a tér) - Na zemi.

Terre, par (partér) - Po zemi.

Tete (tet) - Hlava.

Tour (túr) - Název používaný hlavně pro otáčení těla na jedné noze.


Tour en l'air (túr anlér) - Otočení ve vzduchu.


Tournant, en - Otočení. Krok provedený s otočením.


Tyč - Tyč upevněná ve výšce paží, která pomáhá tanečníkům udržet při cvičení rovnováhu. Cvičením u tyče se obvykle zahajují hodiny.


Vytočení - Způsob vytočení nohou z kyčelních kloubů, které poskytuje dostatek prostoru pro kroky klasického baletu.


DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one