Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

baletní terminologie D-F

Terminologie D-F

Danse (dáns) - Tanec.

Danse de caractere (dans dö karaktär) - Charakterní tance. Různé národná tance, nebo tance vycházející z pohybů lidových tanců.

Danseur - Tanečník.

Danseur, premier - První tanečník souboru.

Danseur étoile, premier - První tanečník - hvězda. Nejvyšší možný post, kterého může tanečník dosáhnout v pařížské Opeře.

Danseur noble - Z francouzština, urozený, šlechtický. Používá se pro označení excelentního tanečníka a to jak po stránce technické, tak i výrazové, tančícícho s grácií a noblesou.

Danseuse - Tanečnice.

Danseuse travestie - Tanečnice v mužském kostýmu, která tančí mužský part. Mimo ruska se toto praktikovalo od roku 1840 do počátku 20. století.

Déboulé (débulé) - Viz. tours chainés.

De cote (de koté) - Do strany.

Dedans, en - Dovnitř. Pohyb, krok nebo obrat těla směrem ke stojné noze.
Dégagé - Uvolněný. Chodidlo v otevřené pozici s ohnutým nártem.

De face (dö fas) - Čelem k obecenstvu

Dégagé (degažé) - Uvolněný. Označení pro přenesení váhy těla z nohy na nohu.


Dehors, en - Ven. Pohyb, krok nebo obrat těla směřuje od stojné nohy.

Demi - Půl, poloviční.


Demi-plié - Polodřep. Pozice s napůl pokrčenými koleny.


Demi-pointes - Pološpičky. Tanečnice stojí na bříšcích pod prsty.

Demi - tour (demi tůr) - Půlobrat. Otočení o 180°.


Derriére (derjär) - Za. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy za tělo.

Descendant, en (án desánda) - S postupem vpřed.


Dessous (dösu) - Pod. Kročná noha se posune za stojnou nohu.


Dessus (dösü) - Nad. Kročná noha se přemístí před stojnou nohu.

Détiré (détyré) - Označení pro civk, při kterém nohu pokrčenou v koleni uchopíme stejnou rukou za patu a vytáhneme jí do výšky, až je napnutá. Nohu pak převedeme zepředu do strany.


Devant  (dövan)- Před. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy před tělo.


Développé - Rozvinutý. Pohyb, při kterém se zdvižená kročná noha otevře.

Diagonale, en - Po diagonále, šikmo.


Divertissement - Rozptýlení, zábava. Krátké tance zařazované do klasického baletu, aby umožnily jednotlivcům nebo skupinám předvést své dovednosti.

Do suite (dö süit) - Znamená, že cvik nebo krok se opakuje bez přerušení nekolikrát za sebou.

Double(dubl) - Dvojitý.


Držení těla - Způsob držení těla podle pravidel klasického baletu.


Écarté - Oddělit nebo odhodit stranou. Jedna ze základních póz, kdy nohy tanečníka jsou ve druhé pozici, ale trup je úhlopříčně k publiku.


Echappée (éšapé) - Únik. Pohyb, při kterém se obě nohy současně na zemi nebo ve vzduchu přemístí do otevřené pozice.


Effacé (efasé) - Póza, kdy trup je mírně otočený a linie nohou je otevřená směrem k publiku.

Élancé, élancée - Vystřelit (jako "šipka")


Elévation (élevasjon) - Výška. Výška dosažená při skoku.

Emboité (anbuaté) - Skok provedený švihem jedné nohy a zakončený v póze na téže noze.

En arabesque (anarabesk) - V arabesce. Znamená, že tělo při pohybu zachovává araneskovou pózu.

En arriere (anarjer) - Zpět, vzad.

En avant (anavan) - Vpřed, dopředu.

En cloche (ankloš) - Jako zvon, zvonovitě. Noha z postavení vepředu přejde přes první pozici vzad a opačně.

En couronne (ankuron) - Postavení paží, které jsou mírně ohnuty a jsou v poloze nad hlavou.

En croix (ánkroa) - Do kříže. Např. battmenet en croix - t.j. provádíme ho směrem vpřed, stranou, vzad, stranou.

En dedans (an dedan) - Dovnitř. Označuje směr krouživého pohybu nohy zezadu dopředu nebo směr otáčení při piruetě na stranu kročné nohy.

En dehors (an deor) - Ven. Označuje směr krouživého pohybu nohy zepředu dozadu nebo směr otáčení při piruetě na stranu zvedlé nohy.

En diagonale (an diagonal) - V diagonále. Pohyb je prováděn úhlopříčně.

En haut (anhó) - Nahoře. Označení pro vysoké polohy paží.


Enchaînment - Spojení. Řada propojených kroků.

En l´aire (anlér) - Ve vzduchu. Znamená, že noha se nedotýká země, nebo je pohyb veden vzduchem.

En lyre (an lir) - Na způsob lyry. Ozančení pro polohu zvednutých paží do tvaru lyry.

En manége (anmanéž) - Ozančení pro pohyb tanečníka v kruhu po jevišti, obvykle v jetés en tournant nebo v tours.

En promenade (an promnad) - Krokem. Označení pro volné otáčení na jedné noze v určitém postoji, např. arabesque en promenade.

En tournant (anturna) - V otočení, ve spojení s otáčkou.

Entrée (ántré) - Nástup, vstup na jeviště.

Entrechat (antrša) - Výskok s odrazem obou nohou, kde si nohy ve vzduchu vymění místo. Těchto skoků existuje několik druhů podle počtu výměn ve vzduchu a podle způsobu dopadu.

Épaulé, épaulée - Natočení.


Epaulement - Umístění ramen, hlavy a těla při pohybu, kterým se tanečník lehce otáčí k publiku nebo se od něj
odklání.

Étendre (átándr) - Roztáhnout.

Étoile (étual) - Hvězda. Označení pro primabalerínu nebo prvního tanečníka, zejména v pařížské Opeře.

Exercices a la barre (akzersis alabar) - Cvičení u tyče.

Exercices au milieu (akzersis ó miljó) - Cvičení v prostoru, na volnosti.


Face, en - Tanečník upírá pohled přímo do publika.

Failli (faji) - Připomíná sissonne s tím rozdílem, že při výskoku zanožená noha po dopadu na druhou nohu projde přes první pozici vpřed do čtvrté a převezme váhu těla.

Fermé (fermé) - Zavřený.

 Fixace - Zpevnění.

Flexe - Ohýbání.

Flic-flac (flik flak) - Vazebný prvek mezi pohyby. Podobá se battement frappé, ale noha, která se vrací kluzmo přes druhou pozici (pointe tendue) přes pátou "přeletí" nejprve vzadu, po té po návratu do druhé pozice opět vpředu nohu stojnou a v sour le cou-de-pied se nezastaví.


Fondu - Vláčný. Plynulý, vláčný pohyb.

Fouetté (fueté) - Druh otočení na jedné noze, která přechází na pološpičku nebo špičku, kročná se během otočky přikládá sur le cou-de-pied nebo au genau.


Frappé - Úder. Například při battement frappé.


Fermé - Zavřený. Chodidla jsou v zavřené pozici.

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one