Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
Základní baletní prvky a pozice.
retiré-passé.jpg
rond de jambe a terre.jpg
grand plié.jpg
battement frappé.jpg
battement fondu.jpg
battement developpé.jpg
arabesque.jpg
relevé.jpg
příprava ruky.jpg
pantomimické pohyby.jpg
changement de piseds.jpg
relevé a retiré.jpg
pas de beurrée.jpg
pas de beurrée piqué.jpg
pozice rukou.jpg
pas de beurrée couru.jpg
demi-plié.jpg
échappé changé sur le pointes.jpg
pas de chat.jpg
grand battement.jpg
 grand temps lié en avant

grand temps lié en avant

Alongé (čti: alonžé) =protažení

Alongé (čti: alonžé) =protažení

Nejčastěji se používá v souvislosti s protažením ruky, zápěstí
Arabeska

Arabeska

Stoj na jedné noze, druhá je naplá vzad.
arabeska

arabeska

assemble

assemble

Assemblé soutenu na špičkách (čti: asamblé suteny)

Assemblé soutenu na špičkách (čti: asamblé suteny)

attitude

attitude

Atytude (čti: atytýd nebo atytýda)

Atytude (čti: atytýd nebo atytýda)

Vysoko zdvižená noha pokrčená v koleni
ballonne

ballonne

battement developpé

battement developpé

battement developpé

battement developpé

battement developpé (čti: batmá developé)

battement developpé (čti: batmá developé)

Developpé znamená rozvinout.
Battement developpé tombé (čti: batmá developé tombé)

Battement developpé tombé (čti: batmá developé tombé)

Battement fondu (čti: batmá fondy)

Battement fondu (čti: batmá fondy)

Battement frappé (čti: batmá frapé)

Battement frappé (čti: batmá frapé)

Battement frappé (čti: batmá frapé)

Battement frappé (čti: batmá frapé)

Battement jeté (čti: batmá žeté)

Battement jeté (čti: batmá žeté)

Ostré zvednutí naplé nohy kousek nadzem (cca 45 °)
battement jeté (čti: batmá žeté)

battement jeté (čti: batmá žeté)

Battement jeté piqué

Battement jeté piqué

Battement relevé lent (čti: batmá relevé lán)

Battement relevé lent (čti: batmá relevé lán)

Battement soutenu en avant (čti: batmá suteny anaván)

Battement soutenu en avant (čti: batmá suteny anaván)

Battement soutenu na 90°čti batmá suteny)

Battement soutenu na 90°čti batmá suteny)

Battement tendu

Battement tendu

Battement tendu (čti: batmá tándy)

Battement tendu (čti: batmá tándy)

Vysunutí naplé nohy po zemi na špičku.
Battement tendu do demi-plié

Battement tendu do demi-plié

Battement tendu do demi-plié

Battement tendu do demi-plié

Battement tendu jeté

Battement tendu jeté

Battement tendu jeté pour batterie

Battement tendu jeté pour batterie

battement tendu pour le pied (čti: batmá tándy púrlepjé)

battement tendu pour le pied (čti: batmá tándy púrlepjé)

Brisé (čti: brizé)

Brisé (čti: brizé)

Cabriole (čti: kabriol)

Cabriole (čti: kabriol)

croisé (čti :kroazé)

croisé (čti :kroazé)

Čtvrté port de bras (čti: pórdebrá)

Čtvrté port de bras (čti: pórdebrá)

Čtvrté port de bras (čti: pórdebrá)

Čtvrté port de bras (čti: pórdebrá)

čtvrté port de bras (čti: pórdebrá)

čtvrté port de bras (čti: pórdebrá)

Demi-plié (čti: demi plijé)

Demi-plié (čti: demi plijé)

Mírné pokrčení nohou, paty jsou na zemi, kolena míří nad prsty nohy.
Double battement tendu

Double battement tendu

Druhé port de bras (čti: pórdebrá)

Druhé port de bras (čti: pórdebrá)

druhé port de bras (čti: pórdebrá)

druhé port de bras (čti: pórdebrá)

Držení těla

Držení těla

Ecarté (čti: ekarté) = rozštěp

Ecarté (čti: ekarté) = rozštěp

écarté (čti. ekarté)

écarté (čti. ekarté)

effacé (čti: efasé)

effacé (čti: efasé)

échappé (čti: ešapé)

échappé (čti: ešapé)

echappé na špičkách

echappé na špičkách

Échappé sauté (čti: ešapé soté)

Échappé sauté (čti: ešapé soté)

Entrechat de volée(čti: ántrša devolé)

Entrechat de volée(čti: ántrša devolé)

entrechat trois (čti:ántršá trua)

entrechat trois (čti:ántršá trua)

épualement (čti: épalmá)

épualement (čti: épalmá)

fouette (čt:i fueté) 1. část

fouette (čt:i fueté) 1. část

fouette (čt:i fueté) 2. část

fouette (čt:i fueté) 2. část

fouetté (čti: fueté), francouzské

fouetté (čti: fueté), francouzské

Grand battement jeté balancé (čti: gránd batmá žeté balansé)

Grand battement jeté balancé (čti: gránd batmá žeté balansé)

Grand changement de pieds (čti: gránd šanžmá depjé)

Grand changement de pieds (čti: gránd šanžmá depjé)

Grand changement de pieds (čti: gránd šanžmán depjé)

Grand changement de pieds (čti: gránd šanžmán depjé)

grand jete

grand jete

Grand jeté (čti: gránd žeté)

Grand jeté (čti: gránd žeté)

Dálkový skok, při ktrén nohy roznožujeme do provazu i za něj.
Grand jeté (čti: gránd žeté)

Grand jeté (čti: gránd žeté)

Tak kterýpak skok se vám nejvíc líbí?
grand jete pas de chat

grand jete pas de chat

grand plé na volnosti

grand plé na volnosti

grand plié

grand plié

Grand plié (čti: gránd plijé)

Grand plié (čti: gránd plijé)

Hluboký dřep, paty zvedáme ze země, pouze ve druhé pozici nohou zůstávají na zemi.
grand plié v I. pozici nohou

grand plié v I. pozici nohou

Grand rond de jambe jeté

Grand rond de jambe jeté

Grand rond de jambe jeté (čti: gránd róndeža žeté)

Grand rond de jambe jeté (čti: gránd róndeža žeté)

grand sisonne ferme

grand sisonne ferme

grand sissonne a la seconde de volée

grand sissonne a la seconde de volée

grand sissonne ouverte

grand sissonne ouverte

grand temps lié

grand temps lié

Grand temps relevé en dehors

Grand temps relevé en dehors

hluboký předklon

hluboký předklon

chassé (čti: šasé)

chassé (čti: šasé)

I. arabesque

I. arabesque

II. arabesque

II. arabesque

III. arabesque

III. arabesque

IV. arabesque

IV. arabesque

jete entrelace

jete entrelace

jeté entrelacé  (čti: žeté ántrlasé)

jeté entrelacé (čti: žeté ántrlasé)

jeté entrelacé1

jeté entrelacé1

jete entrelace2

jete entrelace2

jete entrelace3

jete entrelace3

jete entrelace4

jete entrelace4

jete passe

jete passe

jete renverse

jete renverse

jete renverse2

jete renverse2

Jeté stranou s půlotáčkou

Jeté stranou s půlotáčkou

Malé pózy u tyče

Malé pózy u tyče

Obraty -en dehors a en dedans (čti: ándeór, ándedán)

Obraty -en dehors a en dedans (čti: ándeór, ándedán)

Pas assemble de cote (čti: pa asamblé dekoté

Pas assemble de cote (čti: pa asamblé dekoté

Pas de basque (čti: padebask)

Pas de basque (čti: padebask)

Pas de bourré (čti: padeburé)

Pas de bourré (čti: padeburé)

Pas de bourreé (čti: padeburé)

Pas de bourreé (čti: padeburé)

Pas de bourrée dessus-dessous

Pas de bourrée dessus-dessous

Pas de bourreé s výměnou (čti: padeburé)

Pas de bourreé s výměnou (čti: padeburé)

Pas de bourrée s výměnou nohou

Pas de bourrée s výměnou nohou

Pas faili (čti: pa fajili)

Pas faili (čti: pa fajili)

Pas chassé (čti: pa šasé)

Pas chassé (čti: pa šasé)

pas jete

pas jete

Pas jeté (čti: pa žeté)

Pas jeté (čti: pa žeté)

pas jeté (čti: pažeté)

pas jeté (čti: pažeté)

pas jeté par terre en tournante

pas jeté par terre en tournante

pas jete2

pas jete2

passé

passé

passé (čti: pasé) = míjet

passé (čti: pasé) = míjet

passé 2

passé 2

Páté port de bras (čti: pórdebrá)

Páté port de bras (čti: pórdebrá)

páté port de bras (čti: pórdebrá)

páté port de bras (čti: pórdebrá)

Petit battement sur le cou-de-pied(čti: pety batmá sůr lekudepjé)

Petit battement sur le cou-de-pied(čti: pety batmá sůr lekudepjé)

Petit échappé (čti: pety ešapé)

Petit échappé (čti: pety ešapé)

Petit changement de pieds (čti: pety šanžmá depjé)

Petit changement de pieds (čti: pety šanžmá depjé)

petit jete ferme

petit jete ferme

petite sisonne tombe

petite sisonne tombe

piroueta

piroueta

Pozice nohou.

Pozice nohou.

První port de bras (čti:pórdebrá)

První port de bras (čti:pórdebrá)

Přestupování z nohy na nohu s obratem 180°

Přestupování z nohy na nohu s obratem 180°

Relevé

Relevé

Stoj na špičky
rond de jabe (čti: róndeža)

rond de jabe (čti: róndeža)

Rond de jambe en l´aire (čti: róndeža anlér)

Rond de jambe en l´aire (čti: róndeža anlér)

Rond de jambe en l´aire sauté (čti: róndeža anlér soté)

Rond de jambe en l´aire sauté (čti: róndeža anlér soté)

sisonne ferme

sisonne ferme

sissone ouverte

sissone ouverte

sissone renverse1

sissone renverse1

sissone renverse2

sissone renverse2

Sissonne fermeé (čti: sisó fermé)

Sissonne fermeé (čti: sisó fermé)

Sissonne fermeé (čti: sisó fermé)

Sissonne fermeé (čti: sisó fermé)

Sissonne ouverte (čti: sisó úvert)

Sissonne ouverte (čti: sisó úvert)

Sissonne ouverte en écarté na 90°(čti: sisó úvert en ecart )

Sissonne ouverte en écarté na 90°(čti: sisó úvert en ecart )

Sissonne ouverte na špičkách (čti: sisó úveret)

Sissonne ouverte na špičkách (čti: sisó úveret)

sissonne simlpe

sissonne simlpe

Sissonne simple (čti: sisó sámpl)

Sissonne simple (čti: sisó sámpl)

sissonne soubresaut

sissonne soubresaut

Sissonne soubresaut (čti: sisó sóbrsó)

Sissonne soubresaut (čti: sisó sóbrsó)

soubresaut

soubresaut

Soubresaut (čti: sóbrsó)

Soubresaut (čti: sóbrsó)

Stoj u tyče v první pozici nohou.

Stoj u tyče v první pozici nohou.

Šesté port de bras (čti: pórdebrá)

Šesté port de bras (čti: pórdebrá)

šesté port de bras (čti: pórdebrá)

šesté port de bras (čti: pórdebrá)

Temps levé sauté (čti: tamlevé soté)

Temps levé sauté (čti: tamlevé soté)

temps lié

temps lié

temps relevé

temps relevé

temps relevé a 45° en dehors

temps relevé a 45° en dehors

Tour en dehors (čti: túr ándeór)

Tour en dehors (čti: túr ándeór)

Tour en dehors (čti: túr ándeór)

Tour en dehors (čti: túr ándeór)

tour en l´aire (čti: tůr anlér)

tour en l´aire (čti: tůr anlér)

Třetí port de bras (čti: pórdebrá)

Třetí port de bras (čti: pórdebrá)

Velká arabeska (penche)

Velká arabeska (penche)

Arabeska s vysoko zvedlou nohou, nejlépe až do provazu.
Základní stoj.

Základní stoj.

07.06.2011 10:30:18
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one