Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
STVOŘENÍ PROMETHEOVA, hudba Ludwig van Beethoven

  
1. dějství

   Háj na úpatí Olympu. Za bouře přibíhá Prométheus s pochodní v ruce, aby ohněm, který uloupil bohům, oživil své hliněné výtvory - Jinocha a Dívku. Za hřmění blesků přikládá oheň k srdcím svých stvoření. Bouře se uklidňuje a stvoření se začínají pohybovat. Chodí však sem a tam naprosto bez cíle. Nemají cit ani rozum. Prometheus je nejprve trpělivý, ale pak už i zlostný, ale nic nepomáhá. Rozhodne se tedy obě stvoření odvést k Apollonovi na Parnas, aby je obdařil poznáním a cítěním krásy a dobra.

2. dějství

   Parnas, sídlo Apollonovo. Apollona obklopují Múzy a Grácie. Přichází Prometheus, představuje svá stvoření a prosí boha, aby jim pomocí umění propůjčil smysl pro vše dobré, krásné a rozumné. Apollon zavolá Euterpé, kterou sám doprovází na kytaru spolu s Amphionem, Arionem a Orfeem, kteří hrají na lyry.
   Během jejich tance a hry se probouzí v obou tvorech vřelé pocity. Jejich tanec nabývá na výrazu, radují se z krásné přírody - stali se lidmi. Považují Promethea za svého otce. Prokazují mu vděčnost, lásku a úctu.
   Nyní přistupuje Terpsichora, Múza tance, k ní se připojí Bakchus se svým doprovodem a všichni tančí. Pak přichází na řadu Melpomené, Múza dramatu, která jim ve smutné scéně ukáže, že život je ohrožen smrtí a že ztráta milované osoby způsobí žal a hoře. Bere do ruky zbraň a předstírá, že Promethea zabila. Jinoch a Dívka se k němu vrhají v hlubokém smutku.
   Vystupuje Pan a fauni, a aby zmírnili smutek obou lidí, tančí pastorálu. Také Bakchus se snaží oba utěšit, ale marně. Teprve Thália, Múza komedie, jim vysvětlí, že to vše byla jen hra. Tančí pak s nimi trio.
   Prometheus se probudil k životu a se svými lidmi děkuje bohům za pomoc. Následuje tanec Jinocha a dívky, v němž vyjadřují vzájemnou lásku a radost ze života. Vše končí velkým finále, ve kterém se všichni spojují, aby oslavili sňatek prvního lidského páru.

15.08.2008 18:10:19
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one