Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
ŠTĚDROVEČERNÍ SEN


1.obraz

   V malé, prostě zařízené světničce žije chudá matka a její dvě děti Jaroslav a Boženka. Nastal štědrovečerní den. Děti se dělí o poslední kousek chleba, který mají. Hlad je velmi sužuje.
    Venku je zima a ve světničce není ani trocha dříví, aby si mohli zatopit. Zoufalá matka se rozhodne zatopit starou lenoškou a chce jí rozsekat. Jaroslav však matku zadrží s tím, že má dost síly na to, aby šel do lesa nasekat dříví. Boženka souhlasí a jde s ním. Matka je nechce pustit, ale nakonec podlehne jejich přemlouvání.

2. obraz

   Oba sirotkové už nasbírali chrastí a nyní je, zesláblí hladem a zimou, vlečou k domovu. Boženka už nemůže dál a klesá k zemi. Polekaný Jaroslav jí vezme do náruče a odnese do závětří blízkého stromu. Snaží se jí zahřát a přivést k vědomí, zabalí jí do svého chatrného kabátku. Chvíli se brání zimě, poskakuje, tleská rukama, aby se zahřál, ale nakonec i on se unaví a usíná vedle své sestřičky.
    Přihopkají krkavci, kteří v dětech vidí vítanou kořist. Když ale zjistí, že děti jsou ještě živé, dají se z lítosti do groteskního tance.
    Ozve se řev Medvěda, který sem přichází i se svěma bratry. Když se chystají zaútočit na děti, vyjde z dutého stromu znenadání vážný, šedivý stařec a polekané medvědy od dětí odežene. Je to Mikuláš, ochránce a štědrý dárce malých dětí. Když se medvědi za malou chvíli vracejí, nesou velikou skříň, plnou hraček a nejrůznějších dárků.
   Mikuláš skříň otevře. Nejdřív z ní vyjme Panenku - loutku, po té osm bubeníků, kteří Panence bubnují k jejímu tanci. Pak vyjde z krabice 32 vojáčků, provádějících různé vojenské obraty a cviky.
   Když vojáčci odejdou, zazní z nebes rajská hudba. Vystoupí sněhové vločky, tančí, skotačí a koulují se. Konečně se objevuje i samotná Královna sněhových vloček a zatančí před spícícmi dětmi. Z mračen se začne sypat sníh, který zahalí celé okolí. Na Mikulášovo znamení však sněžení ustane, ozve se zpěv andělů a les osvítí měsíc, v jehož záři se vznášejí krásní andělé, nesoucí bohatě vyzdobený vánoční stromek.
    Mikuláš pokyne rukou a Jaroslav se probudí ze sna. Udiveně se kolem sebe rozhlíží a pak probudí svou sestru. Vzájemně si vyparvují, co vše viděli ve snu. Pak se vydají zpět k domovu, ke své mamince.

3. obraz

   Matka vítá děti a ty jí vyprávějí, co prožily a co se jim zdálo. Z lítosti, že to byl jen sen, se děti rozpláčí.
    V tom se otevřou dveře a vstoupí Mikuláš. Pozdraví matku, pochválí děti a pak je všechny s sebou odvede.

4. obraz

   Rodina je Mikulášem uvedena do nádherného, zlatého sálu. V jeho pozadí se tyčí velký vánoční strom. Sen Jaroslava a Boženky se stal skutečností. Děti děkují Mikuláši, na jehož pokyn všechny hračky, uložené pod stromkem, ožijí a dají se do veselého tance.
  Rodina je nyní bohatá a šťatná.
   

28.04.2008 10:35:11
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one