Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
SLUNEČNICE

   Do Artemidina chrámu směřuje průvod kněžek. Jako poslední jde velekněžka Leukothoe, dcera krále Ochrama, se svou setrou Klytií. Ta se s ní loučí a čeká na schůzku se svým milým, bohem slunce Héliem.
   Setkání Helia a Klytie je vášnivé, tančí velký milostný duet. Jejich rozloučení náhodně spatří Leukothoe, která právě vyšla z chrámu. Nastává vrušená rozprava mezi sestrami. Leukothoe vyčítá sestře její lásku k Heliovi a zapřísahá ji, aby se s ním již víc nescházela.Klitye jí s pláčem poslechne. Leukothoe vyčkává na místo své sestry na návrat Hélia, aby mu vyčinila za to, že popletl hlavu její nevinné a bezbranné sestře.
   Kolem zahalené Leukothoe prochází průvod satyrů, oslavujících Bakcha. Jeden ze satyrů jí ve víru bujného veselí vnutí pohár vína a Leukothoe se napije.
   Hélios zpočátku záměnu sester nepozná, ale když po chvíli prohlédne svůj omyl, je uchvácen krásou Leukothoe. Dvoří se jí, ohnivě vyznává svou láskou, a dívka, omámená vínem i jeho horoucí touhou, podléhá nakonec svodům. V okamžiku, kdy se odevzdává Héliovi, přivádějí satyři Klytii, které nad zradou sestry i milence div žalem nepukne srdce.
   Klytia v zoufalství prchá pryč a padá k nohám svého otce Ochrama, sestupujícího v čele své družiny po schodišti. Král ještě stačí zahlédnout Hélia, jak Leukothoe něžně přikrývá svým pláštěm.
   Otec překračuje bezvládné tělo nešťastné Klytie a přistoupí k druhé dceři. Strhne z ní Héliův plášť a vynese krutý ortel:protože se zpronevěřila svému kněžskému poslání a ztratila panenství, zaslíbené bohyni Artemis, odsuzuje se Leukothoe k smrti. Na jeho pokyn přispěchá satyr s pohárem naplněným jedem. Leukothoe ho poslušně vypije až do dna. Naposledy tančí se svými družkami, které jí pomalu zahalují do dlouhých šál. Leukothoe umírá a družky jí odnášejí do chrámu.
    Klytie zůstává osamocena. Objeví se světelný paprsek, Héliův zvěd, bloudí po jevišti a hledá Leukothoe. Klytia ho marně sleduje pohybem a vztahuje k němu ruce. Když se jí konečně sluneční paprsek dotkne, proměňuje se Klytie v slunečnicový květ.

Epilog

   Slunce nevšímavě pokračuje po své dráze, slunečnicové květy poslušně sledují jeho nebeskou pouť.

13.05.2008 09:22:58
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one