Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

Šašek (Le Chout) – hudba Sergej Sergejevič Prokofjev

1. obraz – V domě Šaška

Šašek sedí na kamnech a jeho žena myje podlahu. Šašek náhle vyskočí, protože má dobrý nápad, svěřuje ho své ženě a oba se smějí a tančí. Pak vstupuje sedm šašků. Pán domu poručí své ženě, aby prostřela, ale zároveň se s ní začne hádat a nakonec jí uškrtí. Pak vytáhne svůj kouzelný bič, třikrát s ním zapráská a svou ženu oživí. Ta pokračuje v prostírání stolu, jako by se nic nestalo. Šašci se na to koukají, jaou udiveni a kupují kouzelný bič za tři sta rublů. Po jejich odchodu se manželé smějí nad tou podařenou lstí.

2. obraz

V domě očekává sedm šašic své muže. Ti přicházejí a radostně tančí. Rozhodli se totiž své ženy zabít a vyzkoušet čarovnou moc biče. Kouzlo však nepůsobí a šašice zůstávají mrtvé. Ve smutečním pochodu oplakávají svůj osud. Přísahají Šaškovi pomstu.

3. obraz

Šašice vidí přicházet sedm rozhněvaných šašků a tak se Šašek ve velkém spěchu převlékne za dívku. Návštěvníci dívku škádlí a pak jí násilím odvlečou s sebou.

4. obraz

Sedm šašků přišlo domů, kde je očekává sedm dcer. Přivádějí dívku jako novou kuchařku. Pak přichází nápadník se dvěma kuplířkami na námluvy. Místo toho, aby si vybral některou z dcer, líbí se mu nová kuchařka. Nabídne jí sňatek a odvede si jí. Šašci a jejich dcery vyženou kuplířky.

5. obraz – Ložnice kupce

Šašek, převlečený za dívku, předstírá nevolnost. Přesvědčí kupce, aby ho/ji zabalil do prostěradla a spustil z okna. Když pak kupec prostěradlo opět vytáhne, najde v něm zavázanou kozu. Zavolá poté své sluhy a kuplířky a všichni kolem zvířete tancují, až zdechne.

6. obraz

Kupec pohřbívá kozu ve své zahradě. Sedm šašků přeskočí zeď a Kupci se posmívají. Přichází Šašek ve své podobě a sním sedm vojáků. Sedm vojáků zajme sedm šašků pro vraždu. Kupec zaplatí Šaškovi tři sta rublů, aby ho nedal také zatknout. Šašek je šťastný, že zase dostal peníze. Nakonec se sedm vojáků ožení se sedmi dcerami šašků.

15.09.2010 14:16:15
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one