Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

 

    Děj baletu „Plameny Paříže“

 

        Oddíl revolucionářských dobrovolníků míří z Marseille do Paříže, aby se tam přidali k povstání. Jejich cesta vede přes vesnici, která patří markýzi de Boregarovi. Rolníci příchozí přátelsky vítají. To vyvolalo rozhořčení markýze. Když uvidí v rukách Gaspara prapor, nechá staříka potrestat a jeho rodinu vyžene z domu na ulici. Filipp a Jerome, kteří jsou svědky tohoto činu, vyzývají národ k povstání. Rolníci touží po tom, aby byl konec jejich utlačování, ozbrojí se a obsadí zámek.

    Oddíl opouští vesnici. Spolu s ním odchází i někteří rolníci, kteří se přidali do řad povstalců. V jejich středu jsou Gasparovy děti – Jana a Pierre.

     Markýz de Boregare musel ze zámku obsazeného rolníky uprchnout. Vypráví králi o rolnickém útoku a prosí o pomoc. Podílí se na formování kontrarevolucionářů, kteří se lidem postaví ozbrojenou silou. Král podepisuje příkaz vojsku. Oddaní oficíři se králi klaní.

    V paláci se koná velký banket, na který jsou pozváni i herci – Diana Mirel a Antoan Mistral. Díky své účasti na banketu se dozví o připravované akci proti povstalcům. Z obavy, aby akce nebyla vyzrazena, markýz zabije Antoana, Dianě Mirel se z paláce však podaří uprchnout.

    Je noc, 10. srpen 1792. Na pařížském náměstí se shromáždil francouzský lid, připravený svrhnout monarchii. Jsou zde lidé nejen z velkých měst, ale doslova ze všech koutů Francie. Za zvuků revoluční písně začínají útočit. Zlomili odpor královské stráže a ovládli palác. Monarchie je ve Francii svržena. Lidé zasypávají Dianu Mirel bojující spolu s nimi za svobodu květinami.

Plameny Paříže 01.jpg
Plameny Paříže07.jpg
Plameny Paříže06.jpg
Plameny Paříže05.jpg
Plameny Paříže03.jpg
Plameny Paříže04.jpg
Plameny Paříže02.jpg
Plameny Paříže-Bolšoj6.jpg
Plameny Paříže-Bolšoj5.jpg
Plameny Paříže-Bolšoj4.jpg
Plameny Paříže-Bolšoj3.jpg
Plameny Paříže-Bolšoj2.jpg
Plameny Paříže6.jpg
Plameny Paříže5.jpg
Plameny Paříže4.jpg
Plameny Paříže3.jpg
Plameny Paříže2.jpg
Plameny Paříže.jpg
Plameny Paříže.jpg
1146282867_s2s.jpg
02.03.2009 13:36:52
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one