Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
PÍSEŇ MÍRU (hudba T. Andrašovan)

I. obraz
   Stín hákového kříže těžce dopadá na celou zem. Lid trpí pod útlakem nepřítele.

II. obraz
   Partizáni tajně navštěvují vesnici a utěšují trpící lid. Posilňují jeho víru, že přijde vítězství a po něm mír.

III. obraz
   Válka zachvátila celý svět. Partizáni ji pomáhají zdolat a nakonec skutečně vítězí a nastává mír.

IV. obraz
   Roztočte kola, to je heslo pracujících. Mír vidíte všude. V nově postavených továrnách přebírá vládu práce.

V. obraz
   Mládež odpočívá a baví se tancem.

VI. obraz
   Manifestace pracujících za mír. Chceme pracovat, protože jen prací můžeme zabezpečit národu trvalý mír.

15.08.2008 18:04:32
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one