Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
ORFEUS A EURYDIKA

1. obraz - Prolog - Věštba Pýthie

   Múza Kaliope, Orfeova matka, sestoupí na zem a dá si Pýthií věštit osud svého syna Orfea.

2. obraz - V jezeře

   Jezerní nymfy se snaží smutnou Eurydiku rozveselit hrou a tancem. Eurydika touží po Orfeovi. Jednou ho slyšela u jezera zpívat a od té chvíle na něho nemůže zapomenout. Je rozhodnute... Při prvním slunečním paprsku, kdy její sestry odcházejí spát, opouští navždy jezero a jde hledat svého milovaného.

3. obraz - Slavnost květů

   V zahradě se scházejí dívky a chlapci, začíná slavnost květů. Mezi tančíci dívky přichází Erydika. Všichni jsou okouzleni její krásou. Dívky jí berou mezi sebe a vesele pokračují v tanci. Eurydika se všemu diví, protože je poprvé mezi lidmi. Za velkého jásotu přinášejí bohyni Floru a zasypávají ji květy. Slavnost vrcholí, hosté se rozcházejí po zahradě. Eurydika se vrací pro zapomenutý závoj a tu se setkává s Orfeem... Orfeus je zamyšlený, sotva si Eurydiky všimne. Dívky opět obklopují Eurydiku a pokračují v tanci. Vrací se Orfeus: když se jeho oči setkají s Eurydičinými, oba zahoří láskou. Taneční rej - bakchanále na počest boha Dionýsa - je opět oddělí. Orfeus, když se mu nepodařilo dostat k Eurydice, odchází.
  Se západem slunce se společnost rozchází. Eurydika zůstává sama. Sní o Orfeovi, touží po něm. Ale i Orfeus je pln touhy a vrací se na místa, kde poprvé spatřil Eurydiku. Tu ji spatří, jak k němu oteírá svou náruč. Orfeus se snaží Eurydiku políbit, ale v tom mu zabrání Amor, ochránce ctnosti a nevinnosti, který odvádí Eurydiku pryč. Překvapený Orfeus zůstává na místě.
   Orfea zachvátí divoká vášeň. V jeho představách se mu zjevují bakchantky, vztahují k němu ruce a on jim podléhá. Dva fauni se zmocní jeho harfy, nejbližší Bakchantka ho objímá a harfa padá na zem a umlká. Vše mizí, objevuje se rozhněvaný Zeus. Orfeus zklamal hned v první zkoušce. Zeus mu odmítá Erydiku dát. Charitky, průvodkyně Dia, prosí za Orfea a utěšují ho. Před zoufale plačícího Orfea se postaví Amor, kterému se Orfea zželelo. Chce zmírnit jeho trest - avšak jen s tou podmínkou, že Orfeus nepohlédne na Eurydiku dřív, než budou za branami zahrady. Orfeus mu to slibuje a Amor přivádí Eurydiku. Spojuje jejich ruce.
    Eurydika neví o Orfeově slibu a stále na něj naléhá, aby se na ni podíval. Pochybuje o jejich lásce. Orfeus zmatený jejím nářkem, zapomene na svůj slib a na posledním stupni na Eurydiku pohlédne. Zatmí se, Eurydika zmizí. Opět se objeví Zeus v podobě božského oka a odsuzuje Orfea k věčné touze po Eurydice.

4. obraz - Podsvětí

   Orfeus přichází hledat Eurydiku do podsvětí. Obklopují ho příšery podsvětí a svírají kolem něj ohnivé kruhy. V tom se zjeví Amor, Orfeův ochránce. Celé podsvětí padá do propasti, v záři světla stojí Amor a Orfeus.

5. obraz - Řeka Lethe

   Amor vybízí Orfea, aby vstoupil do bárky. Orfeus nastoupí, Charon odráží od břehu a Amor přeje Orfeovi štěstí.

6. obraz - Elysium

    Orfeus vstoupil do Elysia. Charitky mu ukazují cestu k Diovi. Zeus mu odpouští, Orfeus nastupuje cestu rájem a hledá mezi rajskými bytostmi Eurydiku. Vidí tu Apollona, zasněného do Poesie, pastýřskou hru Dafnida a Chloe, Parida váhajícího, které ze tří Grácií má dát jablko. Devět Múz se vážně prochází sloupořadím, všude panuje ovzduší blaha a míru. Amor přivádí Eurydiku, která stále myslí na Orfea. Všichni jí vítají, a tu přichází Orfeus a jejich zraky se setkají. Šťastně se objímají, Amor je odvádí ke stromu poznání. Zeus, spokojený nad jejich čistotou, jim žehná.

7. obraz - Epilog

   Pýthie ukončila svou věštbu a upadá do hlubokého spánku.

28.04.2008 10:31:29
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one