Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

ONDINA (hudba Hans Werner Henze)

1. dějství

I. obraz

U zámku se schází lovci a pozvaná společnost, mezi nimi i zadumaná, pyšná Beatrice. Přichází mladý rytíř Palemon a daruje své snoubence amulet. Beatrice jej však pohrdavě odmítá. Mladíka to zarmoutí; chce být sám a tak se od společnosti vzdálí. Tu se před ním zjeví nymfa Ondina, která vystoupila z malého vodopádu. Její tanec s vlastním stínem Palemona očaruje. Zapomíná na svou Beatrici a běží za nymfou, která mu uniká. Beatrice ale ještě stihne zahlédnout, jak Palemon spěchá pryč. Svolává hosty a ti se rozhodnou, že půjdou Palemona hledat.

II. obraz

Palemon chodí po lese a marně hledá Ondinu. Čeká však na něho strašný král moří a vod Tirrenio, který je znepokojen milostným citem své dcery k člověku. Přivolává na pomoc své voje tritonů a nymf, aby všemi varovnými kousky a děsem zamilovanou dvojici od sebe oddělili. Ale Palemon, zaštítěn svou mužnou silou i mocí své čisté lásky, nad duchy vítězí. Tirrenio je nucen uznat svou porážku. Varuje však Palemona, že kdyby zradil svou lásku, musel by zemřít. Po té následuje pas de deus Palemona a Ondiny. Mladý pár narazí na poustevníka, který je za přítomnosti Tirrenia a jeho věrných na místě sezdá.

Avšak to se již blíží Beatrice spolu s lovci. Poustevník ukazuje Beatrici, zraněné ve své pýše, kudy odešel palemon sOndinou, ale cestu pronásledovatelům zahradí děsivá Tirreniov čeládka.

2. dějství

III. obraz

V malé středomořské zátoce spravují rybáři své sítě a chytají loď k lovu ryb. Palemon s Ondinou prosí majitele lodi, aby je vzal na moře s sebou. Těsně před tím, než loď odrazí od břehu, se však na ni nepozorovaně dostane i beatrice.

IV. obraz

Loď se lehce kolébá na mořských vlnách. Ondina je tu ve svém živlu: zaříká vlny a vítr, jež si s lodí pohrávají. V okamžiku, kdy se loď prudce rozhoupe, Ondina  opět vlny utiší. Palemon věnuje Ondině amulet, který předtím Beatrice  odmítla. Ta se v témže okamžiku vynoří ze svého úkrytu a požaduje amulet zpět. Když jí ho chce rozpačitá Ondina dát, vynoří se z moře ruka Tirrenia a amulet mizí ve vodách. Palemon je vystrašen Ondininou tajemnou mocí, což ho sbližuje opět s Beatricí. Ondina cítí, že jí tu hrozí nebezpečí, vrhá se do vln a vynořuje se s krásným korálkovým amuletem, který dává beatrici na usmířenou. Ale nic to nepomáhá: vodní duchové k sobě Ondinu povolávají a tirreniův hněv rozpoutává strašlivou bouři. Scéna se noří do tmy, ve stínu blesků je vidět ztroskotanou loď a Plemona s beatricí a námořníky zachráněné na skále, kterou bičuje vítr a déšť.

3. dějství

V. obraz

Na zámku je vše připraveno na svatbu Palemona a Beatrice. Palemon vzpomíná na své ztracené štěstí; v jeho představách se objevuje Ondina, tesknící a slzící hluboko na dně moře. Z jeho bolestného snění ho vytrhne příchod Beatrice. Přicházejí hosté, mezi nimi i nepozvaný Tittenio se svým průvodem, převlečeným do neapolských krojů. Baví svatební hosty řadou tanců. Začíná divertissement: tanec nymf a tritonů, pas de six, pas de trois, sborový valčík. Pak si divní hosté strhávají masky, zvedá se hrozivý vítr, který zjasne světla v paláci. V sále vypukne panika, všichni utíkají pryč. Zůstává jen Palemon, čekající na zjevení Ondiny. Když se nešťastná nymfa opravdu objeví, zoufalý a zároveň rozradostněný palemon se jí snaží obejmout. Když se mu to konečně podaří a Ondinu políbí, padá mrtev k zemi. Vlny zalévají scénu a v hloubi vod kolébá Ondina Palemona ve svém náručí.

Ondine-AlexandraAnsanelli.jpg
Ondine.jpg
Ondine - AlexandraandValeriHristov.jpg
Ondine02.jpg
Ondine01.jpg
Undine-Yevgeniya Obraztsova2.jpg
Undina6.jpg
Undine-Yevgeniya Obraztsova.jpg
Undina5.jpg
Undina-Viktoria Těreškina.jpg
Undina3.jpg
Undina-Naděžda Gončarova, Vladimir Škljarov.jpg
Undina2.jpg
Undina7.jpg
Undina05.jpg
Undina04.jpg
Undina03.jpg
Undina02.jpg
Undina01.jpg
Undina.jpg
Ondine -Evgenia Obraztsova and Leonid Sarfanov.jpg
Ondine-Ricardo Cervera as Tirrenio Lord of the Mediterranean Sea.jpg
Ondine9.jpg
Ondine8.jpg
Ondine6.jpg
Ondine5.jpg
Ondine4.jpg
Ondine3.jpg
Ondine2.jpg
Ondine.jpg
Ondine, E.Obratsova a L.Sarafanov.jpg
Ondine -Tamara Rojo and Jonathan Cope.jpg
Ondine- Tamara Rojo and Jonathan Cope.jpg
Ondine -Palemon - Jonathan Cope with Berta - Elizabeth McGorian.jpg
Ondine -Miyako Yoshida 2.jpg
Ondine -Mara Galeazzi and Edward Watson.jpg
Ondine -Jonathan Cope,Tamara Rojo.jpg
Ondine -Jonathan Cope and Tamara Rojo.jpg
Ondine - Tamara Rojo2.jpg
Ondine - Tamara Rojo.jpg
Ondine - Miyako Yoshide.jpg
Ondina7.jpg
14.10.2010 13:07:50
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one