Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

Milá sedmi loupežníků

Milá sedmi loupežníků

1. obraz

    Uprostřed hlubokého lesa je úkryt sedmi loupežníků. Jejich osud sdílí dívka, která opustila domov a stala se jejich milou. Je noc, loupežníci sedí u ohně a odpočívají před další loupežnou výpravou. Jejich milá jim nalévá víno a tančí jim. Rozjaření loupežníci se dávají strhnout k divokému tanci kolem ohně.
    Hvizd hlídky oznamuje blížící se kořist. Loupežníci se kvapně loučí s milou a odcházejí na výpravu.

2. obraz

   Loupežníkům se podařil skvělý "lov". Přinášejí truhlu se zlatými pohárky, krucifixy a svícny. Poklad patří bohatému klášteru, kam jej vezla abatyše, doprovázena sedmi novickami.
    Vyděšené novicky se tisknou kolem své představené a s hrůzou pozorují loupežníky, zpité vínem i radostí ze snadné kořisti. Loupežníci si z nich tropí posměch a strhnou je do divokého reje. Abatyše se jim v tom marně snaží zabránit - podaří se jí loupežníky jen rozlítit.
    Vůdce loupežníků jí strhává z krku kříž. Abytyše proklíná loupežníky, kteří prchají s lupem do svého lesního doupěte.

3. obraz

   Milá je sama, čeká na návrat loupežníků.
    Pojednou jí vyplaší přibližující se kroky. Z úkrytu pozoruje neznámého cizince, přicházejícího k ohništi. Milá se k němu blíží ze zadu s dýkou v ruce, myslí si, že to je špeh a pak tedy musí zemřít. Cizinec se v posledním okamžiku otočí a chytne jí za ruku.
    Cizinec přesvědčuje dívku, že se v něm mýlí. Je student, vrací se domů na prázdniny. Dívce se cizinec líbí, a ona  jemu. Mezi oběma pozvolna rozhořívá milostný cit. Cizinec vyznává dívce lásku a prosí jí, aby s ním od loupežníků utekla. Dívka souhlasí.
    V útěku jim však zabrání vracející s eloupežníci. Ze strachu z vyzrazení i ze žárlivosti cizince na místě ubodají.
    Marně se snaží ukonejšit zoufalou milou, marně jí dává vůdce loupežníků na krk abatyšin zlatý kříž. Milá se mu vytrhne z rukou a prchá z tábora, aby vydala loupežníky světské moci a sama vstoupila do kláštera.

4. obraz

    Neš´tastná dívka prosí abatyši, aby jí přijala do kláštera. Abatyše jí konejší a přivolává sestry, aby dívku oblékly do šatů novicky. Dívka vrací abatyši ukardený kříž.
    Když abatyše osamí, pověsí si obřadně kříž na krk a přivolává vojáka, jemuž ukazuje cestu k vyzrazenému úkrytu loupežníků.
    Loupežníci jsou přemoženi vojáky a odsouzeni na smrt. Bubeník bubnuje k jejich popravě.

5. obraz

   Je po popravě. Z nedalekého chrámu zaznívá zpěv, na Šibeničním vrchu visí sedm bezvládných těl.
    Přichází průvod novicek, poslední v řadě je milá. Když spatří oběšené, zůstane jako přikovaná k zemi. Novicky se vzdálí, milá osamí s mrtvými.
    Teprve nyní si uvědomuje, co způsobila. Před očima se jí znovu objevují obrazy munulosti, loupežníci i milovaný cizinec. Jako smyslů zbavená ze sebe strhává klášterní šaty a tančí pod šibenicí hrůzu i zoufalství, dokud neklesne k zemi...

29.04.2008 12:08:57
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one