Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
 

MĚSÍC NA VSI (hudba Fryderyk Chopin – instrumentovaná a aranžovaná Johnem Lanchberym)

Děj baletu se odehrává roku 1850 v Yaslajevově venkovském domě.

Mladý student Běljajev přichází do Yaslajevova domu jako vychovatel jeho syna Kolji a svou přítomností rozvíří poklidnou citovou stabilitu domácnosti. Balet začíná v salonu tancem Natalie Petrovny, která tančí před svým obdivovatelem Rakitinem. Přichází Natáliin mažel, který přiměje přítomné, aby hledali jeho klíče, které se nakonec najdou pohozené na zemi. Krátká letní bouře přeruší domácí klid, při kterém Věra – schovanka Yslajevova – hraje na klavír a ostatní se nudí. Po bouři odvádí Věra domácího pána do zahrady, kde potkávají Kolju, který tančí variaci s míčem. Po té vstupuje sluha a ohlašuje příchod Běljajeva. Ten přináší Koljovi jako dárek papírového draka. Kolja s ním ihned odbíhá do zahrady, aby ho vyzkoušel. Ostatní odcházejí za ním. Ve dveřích však Natalie Běljajeva zastaví a zůstává s ním v salonu. Nejprve tančí sólo, pak oba pas de deux. V jejich duetu je jistá dávka nevinnosti. Přichází schovanka Věra s Koljou. Běljajev si neuvědomuje, jakým dojmem na Věru zapůsobil. Je jí doslova dětsky obdivován. Jejich duet je přerušen rozzlobenou Natálií, která posílá Běljajeva balit a Věře dává políček. Běljajev je udivený rozvíjející se situací. Rakitin se snaží Natálii Petrovnu uklidnit, ale ona odbíhá. Běljajev flirtuje se služebnou Káťou ve veselém duetu. Ta pak odchází a on zůstává na jevišti sám. Ve svém sólovém tanci, jakési meditaci, si přiznává, že jeho opravdový cit patří Natalii Petrovně, která se právě vrací. Společně tančí pas de deux, jež vyjadřuje více než vzájemné sy,patie. Jejich konečný polibek je přerušen příchodem Věry a Yslajeva. Vrací se také Rakitin. Běljajev i Rakitin si oba uvědomují, že by měli opustit dům, aby se znovu obnovilo zdání poklidného rodinného života. Kolja se je snaží zastavit. Oba se vracejí v cestovních šatech, loučí se s Yslajevem, který je pln rozpaků. Natalie tančí bolestný tanec. Když potom stojí u okna, Běljajev se nepozorovaně vrátí, políbí vlající stuhu jejího šatu a pustí na rozloučenou růži k jejím nohám.

Měsíc na vsi (na venkově)-Darcey Bussell.jpg
Měsíc na venkově-Ivan Putrov - Beliaev.jpg
Měsíc na venkově-Alexandra Ansanelli.jpg
Měsíc na venkově-Alexandra Ansanelli and Ivan Putrov2.jpg
Měsíc na venkově-Alexandra Ansanelli and Ivan Putrov.jpg
Měsíc na venkově5.jpg
Měsíc na venkově3.jpg
Měsíc na venkově2.jpg
Měsíc na venkově.jpg
09.06.2008 14:00:50
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one