Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

Marná opatrnost (hudba: Louis Joseph Ferdinand Hérold)

1. dějství

   Kolem domku farmářky Marceliny jdou sedláci na žně. Ze dveří vychází Líza, vyhlíží Colina a nechává mu na větvi stromu stuhu na důkaz své lásky. Colin přichází v doprovodu svých přátel. Ty však posílá pryč a klepe na dveře. Stuhu si dá na klopu a běží k Líze, jež je v okně. V témže okamžiku z domu vychází Marcelina, Colina zažene a Líze dává práci. Musí krmit slepice, zamést dvoreček a po té v máselnici stloukat máslo. Jakmile matka zajde do domu, vrací se Colin a pomáhá dívce stloukat máslo. Tlučou čím dál tím pomaleji, zapomenou na práci a vyznávají si lásku. Následuje pas de deus se stuhou.

    Přichází mládež a tančí na dvoře. Marcelina opět mládež vyhání a dceru posílá domů. Přichází bohatý vinař Thomas se svým synem Alainem. Thomas žádá o ruku Lízy pro syna, který se ovšem o věc příliš nezajímá a chytá motýly. Matka volá Lízu a oba rodiče své děti   k sobě přistrkují, ale marně.

2. dějství

     Sekáči oslavují konec žní a bohatou úrodu. Vedeni Colinem tančí pro radost. Líza tančí s Alainem, ale přebere jí Colin. Vdova Marcelina tančí dřeváčkový tanec. Ozývá se hřmění a veselou společnost překvapí bouřka. Líza a Colin se schovají do snopu, některé páry tam také zalezou, ostatní utíkají ze scény.

3. dějství

    Matka zavírá dům na klíč a nařizuje své dceři, aby předla. I Marcelina sedí u kolovrátku, ale po chvíli znavena prací, usíná. V okně se objeví Colin. Líza se snaží vytáhnout matce z kapsy zástěry klíč, ale ta se hned probere. Aby zůstala bdělá, bere do ruky tamburínu a nutí dceru, aby tančila. Její bubnování však pomalu přestává a Marcelina opět usíná.

    Na dveře klepou vesničané, kteří přinášejí do domu snopy. Dostávají pak pohoštění a peníze.  Z jednoho ze snopů vyskočí Colin a Líza je šťastná, že jsou zase spolu. Blíží se Marcelina matka, která vyprovázela vesničany. Líza ukryje Colina do komůrky. Marcelina něco tuší. Aby dceru uhlídala, zavře dceru do téže komůrky, kde je již Colin. Alain s otcem a notářem přicházejí sepsat svatební smlouvu. Když je vše podepsáno, odevzdává Marcelina Alainovi klíče od Líziny komůrky. Ten odemyká dveře a z nich vychází Líza s Colinem. Nezbývá než provdat Lízu z Colina.

marná opatrnost.jpg
marná.jpg
Marná opatrnost01.jpg
Marná opatrnost.jpg
Marná opatrnost -Joffrey Ballet.jpg
Marná opatrnost - Joffrey Ballet1.jpg
Marná opatrnost - Joffrey Ballet.jpg
Marná opatrnost - Joffrey Ballet 2.jpg
marná 3.jpg
marná 2.jpg
lafillemalgardeemarianelanunez4.gif
lafillemalgardeemarianelanunez3.jpg
lafillemalgardeemarianelanunez1.jpg
lafillemalgardeemarianelanunez.jpg
Martin Harvey as Colas in La Fille mal gardee, dancing here with Sarah Lamb.jpg
Marná opatrnost9.jpg
Marná opatrnost8.jpg
Marná opatrnost7.jpg
Marná opatrnost5.jpg
Marná opatrnost4.jpg
Marná opatrnost2.jpg
Marná opatrnost14.jpg
Marná opatrnost13.jpg
Marná opatrnost12.jpg
Marná opatrnost11.jpg
Marná opatrnost10.jpg
Marná opatrnost02.jpg
Marná opatrnost01.jpg
Marná opatrnost.jpg
Marná opatrnost -Sarah Lamb.jpg
Marná opatrnost -Roberta Marquez.jpg
Marná opatrnost -Ricardo Cervera.jpg
Marná opatrnost -Martin Harvey and Lise - Sarah Lamb.jpg
Marná opatrnost 9.jpg
Marná opatrnost 67.jpg
Marná opatrnost 6.jpg
Marná opatrnost 11.jpg
Marná opatrnost 10.jpg
Marná opatrnost 05.jpg
Marná opatrnost 03.jpg
rovnymuttersimone.jpg
mhdbwh.jpg
Marná opatrnost.jpg
Marná opatrnost 8.jpg
Marná opatrnost 7.jpg
Marná opatrnost 6.jpg
Marná opatrnost 5.jpg
Marná opatrnost 4.jpg
Marná opatrnost 3.jpg
Marná opatrnost 2.jpg
1146279957_24e.jpg
02.11.2010 12:51:00
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one