Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

MACBETH (hudba Václav Riedlbauch)

1. dějství

I. obraz – Bažinatá krajina

Skotští thénové Macbeth a Banquo se ocitnou uprostřed noci v nažinaté krajině. Čarodejnice věští Macbethovi, že se stane thénem z Cawdoru, později králem. Macbeth je touto věštbou opojen, u Banqua vyvolává roztrpčení. Začíná rozkol jejich přátelství.

II. obraz – Slavnost u dvora

Při slavnosti u dvora je macbeth povýšen. Král Duncan ho učinil thénem z Cawdoru. Věštba se vyplňuje. Probouzí v Macbethovi zvrácenou ctižádost. Banquo, který byl při povýšení opomenut, sleduje s obavami Macbethovo počínání.

III. obraz – Komnata macbethova hradu

Z dopisu se lady macbeth dovídá o věštbě i jejím naplnění. Rozhodne se, že učiní ze svého muže panovníka – donutí ho ke královraždě. Příležitost přichází velmi brzy. Král Duncan navštíví se svým doprovodem Macbethův hrad. Lady Macbeth láme poslední pochybnosti svého muže a vkládá mu do rukou dýku.

IV. obraz – Královražda uprostřed noci

Při objevení mrtvého krále vzniká chaos a panika. Smuteční průvod, jehož se účastní i kralovrah se svojí ženou, pozorují Banquo a Malcom. Oba jsou odhodláni pomstít vraždu moudrého vladaře.

2. dějství

V. obraz – Bažinatá krajina

Banquo vyhledá syboly věštby, které tu Macbeth odložil. Odnáší je s sebou. Chce Macbethovi připomenout příčinu jeho hrůzného činu.

VI. obraz – Korunovace

Korunovaci Macbetha, jíž jsou přítomni bahenní tvorové a čarodějnice, převlečení za dvorskou společnost a kardinály, přeruší Banquův příchod. Před zraky všech ukáže bahenní symboly moci. Banquo odhaluje skutčnost, že Macbeth se zmocnil trůnu neprávem. Macbeth dá Banqua zabít. Nad mrtvolou Banqua přísahají Malcom a Macduff Macbethovi pomstu.

VII. obraz – Karneval na počest nového krále

Macduff v masce zdivočelého Macbetha krotí stádo dravých zvířat. Urazí tím tyrana. V zatčení Macduffa zabrání Macbethovi vidina: zjeví se mu mrtvý král Duncan. Společnost, která nechápe královo podivné chování, opouští sál. Lady Macbeth se snaží uklidnit svého manžela milostnou hrou.

VIII. obraz – Sen

Po neklidném spánku se Macbethovi zjeví obraz budoucnosti. Čarodějnice mu předvedou vzestup a konec jeho panování – Banqua se zrcadlem; zjeví podobu Malcolma – budoucího krále a Macduffa, jehož rukou bude Dincan pomstěn. Macbeth se hroutí.

3. dějství

IX. obraz

Macbethovi najatí vrahové zabíjejí Lady Macduff a její dvě děti.

X. obraz

Macbeth se opět cítí bezpečný. Lady Macbeth, která následkem hrůzných událostí zešílela, umírá.

XI. obraz – Bitevní pole

Birnhamský les se mění ve vítězné vojsko. Macduff zabíjí v souboji Macbetha. Král Duncan je tak pomstěn. Malcom je korunován. Na bojišti leží mrtvý Macbeth. Čarodějnice ho posazují na bahenní trůn. Je také korunován – symbolem bahenní moci.

6.12. 1984, foto O. Pernica

6.12. 1984, foto O. Pernica

6.12. 1984, foto J. Svoboda

6.12. 1984, foto J. Svoboda

6.12. 1984, foto J. Svoboda

6.12. 1984, foto J. Svoboda

6.12. 1984, foto O. Pernica

6.12. 1984, foto O. Pernica

18.08.2008 07:57:02
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one