Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

LEST LÁSKY (hudba Alexandr Glazunov)

 

Děj se odehrává v parku před zámkem vévodkyně Lucindy.

Koná se slavnost, kterou na počest své dcery Isabelly, pořádá vévodkyně. Isabella očekává svého snoubence Damise, kterého však ještě nikdy neviděla. Vévodkyně vyzývá přátele k tanci. Ti tančí nejprve sarabandu a po té víří ve veselé farandole. V pozadí je skupinka potulných komediantů. Vévodkyně svoluje, aby hráli divadlo. Loutky tančí a hosté se radují. Komedianti jsou odměněni a odcházejí.

Marinetta, komorná, přináší dopis ohlašujícící příchod snoubence. Isabella si v žertu vymění se svou komornou šaty, aby poznala, zda-li se jí Damis dvoří pro ni samu či pro její bohatství. Hosté jsou tímto nápadem nadšeni.

Přichází Damis, doprovázen svým sluhou. Na schodech se objeví Isabella, převlečená za služebnou. Damis se jí zeptá, jestli ho vévodkyně s dcerou mohou přijmout. Odpověď zní kladně. Damis je půvabem a laskavostí „služebné“ zcela okouzlen a doufá, že jeho budoucí paní bude právě tak milá, jako je služebná. Ta Damisovi sděluje, že Isabella je velmi krásná a dobře tančí. Předvádí to. Damis je jí uchvácen natolik, že se jí pokusí políbit. V témže okamžiku vévodkyně s dcerou sestupují ze schodů. Markýz ale neshledává dívku příliš půvabnou. Společnost sleduje Damisovo zklamání a stěží potlačuje úsměv.

Při valčíku se služebná pohybuje s velkým půvabem, zatímco domnělá Isabella je nemotorná. Markýz je odhodlán zrušit sňatek. Vévodkyně jej vyzývá k prohlídce zámku. Ze zámku pak vychází Damis v doprovodu Marinetty, která má na tváři masku, neboť se už vrátila do svých šatů služebné. Mladý muž jí vyznává lásku a navrhuje jí, aby s ním utekla. Přichází vévodkyně s Isabellou, také již přestrojenou. Isabella odhaluje závoj a udivený Damis hledí na služebnou, která rovněž odhaluje masku. Nyní pochopil, že s ním byl sehrán žert a raduje se. Hosté blahopřejí šťastnému páru a vesničané přicházejí s květinami a tančí. Snoubenci jsou strženi do všeobecného veselí.

21.09.2011 09:44:33
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one