Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

Děj baletu „Laurencie“

 

     Velitel Fernando,vlastník panství Fuente Ovechuna, se po válce vrací na svůj zámek. Rolníci, vylekaní jeho příchodem, rychle ustávají v zábavě. Velitel je znám svou drsnou a lišáckou povahou. Jeho příchod do Fuente Ovechuna přináší násilí a popravy. Oběti velitelova vojáka se stala i Chasinta. když se jí rozhořčený Nengo zastal, byl zbičován.

    Po té si velitel našel jinou oběť. Jeho zájem přitahovala jedna krásná vesničanka: Laurencie. Po hrdé krasavici toužil nejeden mládenec z Fuente Ovechuna. Laurencie byla zachráněna od pronásledování velitelem jen díky tomu, že se zamilovala do Frondozeho a dala svolení k sňatku.

    Na svatební hostině Laurencie a Frondoza se sešli lidé z celého okolí. Když byly oslavy v plném proudu, objevil se velitel Fernando obklopený vojáky. Násilím s sebou Laurencii odvlekl a vojákům přikázal, aby Frondozeho zatkli a vsadili do vězení. V tomto okamžiku však přetekl pohár trpělivosti rolníků a rozhodli se s utlačovatelem vypořádat.

    Laurencii se podařilo ze zámku uprchnout. Rozhněvaná, rozohněná, toužící po pomstě vyzývá lid k povstání. Rolníci přepadnou zámek a tyrana zabijí.

Lurencie, Alla Selest.jpg
Dudinská-Laurencie.jpg
Laurencia.jpg
Laurencie1.jpg
Laurencie1.jpg
Laurencie2.jpg
Laurencie3.jpg
Laurencie4.jpg
Laurencie5.jpg
Laurencie11.jpg
Laurencie12.jpg
Laurencie13.jpg
Laurencie14.jpg
Laurencie.jpg
Laurencie6.jpg
Laurencie7.jpg
Laurencie8.jpg
Laurencie9.jpg
Laurencie10.jpg
22.03.2012 12:23:45
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one