Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
KRÁLOVNA LOUTEK, hudba Josef Bayer


   V krámku s loutkami ,které majitel sám vyrábí, stojí nejrůznější malé i velké loutky. Mistr právě pracuje na hlavě jedné z nich, zatímco Pomocník z loutek utírá prach. Do obchodu vstupuje listonoš. Přináší nějaké dopisy a náhodou strčí do jedné loutky, která hned začne tančit. Když zmizí, přichází do krámku dívka s polámanou panenkou. Mistr jí slíbí, že panenku brzy opraví.
  Pak přichází rodina bohatého sedláka a majitel krámku je horlivě vítá. Zákazníci se kolem sebe zvědavě rozhlížejí. Nešikovný sedlák povalí jednu z loutek, ale Obchodník s hračkami ji zase hned staví na nohy a dává do pořádku.
  Pak se objeví anglický lord Sir Plumpstershire, Lady Plumpstershire a jejich tři dcery. Rádi by koupili nějakou loutku, která by uměla tančit. Mistr jim chce takovou loutku předvést, ale její mechanismus jako z udělání několikrát vypoví poslušnost. Aby rychle napravil trapnou situaci, posílá svého Pomocníka do skladu pro něco mimořádného a zákazníky přesvědčí, aby si sedli a chvilku počkali.
   A už je tu pomocník nazpět s nejkrásnějšími loutkami: Tyrolanka v pěkném kroji tančí lendler, Panna v červených šatičkách tančí a neustále vykřikuje "táta - máma", Číňanka zas umí polku, po ní následuje Španělka, Japonka zatančí mazurku a Harlekýn tarantelu. Na závěr nejkrásnější ze všech - Královna loutek - zavíří v půvabném valčíku.
   Zákazníkům se toto představení velice líbí a objednávají u majitele krámku některé loutky a navýsost spokojeni odcházejí.
   Obchodních vyčerpaný z předchozího předvádění svých loutek, zamkne a rovněž odchází z krámku.
    Na tento okamžik jakoby všechny loutky čekaly. Rázem oživnou a pustí se do tance. Je vidět, že to nejsou žádné neživé mechanismy, ale milá, spokojená, velká rodina. Nejdříve tančí jedna loutka po druhé, ale pak se sjednotí ke společnému ballabile, velkému finále. Všichni obklopí svou usměvavou, krásnou a vždy přátelskou Královnu, svou milovanou vládkyni.

15.08.2008 17:54:05
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one