Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

GAJANÉ (hudba Arama Iljič Chačaturjan)

1. dějství

I. obraz

V arménském kolchoze jménem Štěstí se sklízí bavlna. Mezi česáči je také Gajané a její bratr Armen. Znamení k odpočinku přerušuje práci. Staří se uchylují pod stromy a mladí přinášejí občerstvení. Tančí se tanec sběračů bavlny. Malá Ripsik vytrhne Gajané na okamžik ze zamyšlení a pak se opět vrací k hrajícím si dětem. Objevuje se opilý Giko se třemi kumpány a hrubě uráží svou ženu Gajané. Armen se své setry zastává. Giko se poslední dobou práci vyhýbá a na všechny výtky jen reaguje výsměchem. Ukazuje svazek peněz.

Armen se dostává s Gikem do prudké hádky. V okamžiku, kdy Giko vyndavá nůž, zasáhne velitel stráže Kazakov a donutí Gika odejít. Nune s Karenem tančí veselý tanec, Armen pak pastýřský tanec. Skupina dívek přináší Kazakovovi květiny. Ten při odchodu věnuje Gajané nejkrásnější růži. Kolchozníci vyprovázejí Kazakova a hajané zůstává sama.

Z úkrytu opět vystupuje Giko a nutí Gajané, aby odhodila růži, uráží jí a týrá. Vracející se kolchozníci vykáží  Gika pryč. Ten odchází a vyhrožuje pomstou. Zvonec opět volá do práce.

II. obraz

Gajané ve svém domě v podvečer s přítelkyněmi tká koberec. Je tu i Nune, Karen a ostatní mládež, která tančí. Přichází Giko. Všichni jsou zaražení jeho přítomností, ale on je tentokrát nápadně přívětivý a usmíří se s Armenem. Když hosté odejdou, Giko je opět hrubý a netrpělivý. Chce být sám, Gajané proto bere dceru Ripsik do náručí a ukládá jí ke spánku. Zatímco Gajané ve vedlejší místnosti připravuje jídlo, vstoupí do domu tři cizinci, kteří vykládají na stůl zbraně a peníze. Gikův úkol bude zapálit sklad bavlny. Gajané je s hrůzou pozoruje. Společníci se dávají na útěk, Giko sráží Gajané na zem, zamkne ji v domě a utíká za nimi.

2. dějství

III. obraz

V kurdské osadě v horách čeká Ajša na svého milého Armena. K jejímu tanci se přidávají pastevci, tančí a skáčou přes oheň. Následuje milostný tanec s Armenem. Z úkrytu je pozoruje Ismail, který žárlí, protože Ajšu také miluje. Dojde ke sporu, který vyřeší starý Džamal. Náhlý hvizd z hor přeruší tanec. Z mlhy se vynoří cizinci, kteří hledají přechod přes hranice. Pastýřům jsou sice podezřelí, ale zatím je hostí. Armen je však poznává a posílá zprávu Kazakovovi. Tančí pochodňový tanec, aby je zdržel. Když chtějí odejít, zastoupí jim cestu. V tom přichází Kazakov s pohraničníky. Prohledají cizince a odvádějí je. Vrcholky hor zbarví žár požáru. Dole v údolí hoří kolchoz.

3. dějství

IV. obraz

Celá ves pomáhá hasit požár. Gajané odhaluje před kolchozním zločin svého muže. Ten se jen vysmívá a prohlašuje ji za bláznivou. Vytrhne jí dítě a chce se s ním vrhnout do plamenů. Včas však zasáhne Kazakov. Giko se snaží uprchnout. Armen ho však zastaví. Giko vytahuje dýku a vztekle se napřahuje na hajané. Je zatčen a odveden.

V. obraz

Uplynul rok. Skald bavlny opět stojí. Hajané a Kazakov se opět setkávají. Prožité události je spojily a zdá se, že už je nic nerozdělí. Začíná slavnost. První tančí skupina dívek s růžemi, porotm v pestrém pořadí následuje tanec Karena a Nune, tanec starších, lezginka, uzun-dara, gopak, šavlový tanec. Slavnost končí oznámením svatby Gajané a Kazakova. Také Armen s Ajšou a Karen s Nune oznamují své zasnoubení.

Gajané1.jpg
Gajané.jpg
09.09.2008 12:27:34
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one