Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
DCERA FARAÓNA (hudba Cesare Pugni)

   Mladý anglický lord spolu se svým sluhou najde úkryt před bouří v pyramidě. Kouří se opium a mladý lord, sluha i jejich doprovod upadnou do hlubokého spánku. Oblaka zahalí vnitřek pyramidy, mumie se probudí k životu a ohnivá písmena označují začátek baletu :Sen minulosti.
   Lord se promění v mladého Egypťana Ta-hora, anglický sluha se stane egyptským sluhou. Při lovu na lvy zachrání Ta-hor panovníkovu dceru Aspicii před rozzuřeným lvem. Faraon je mu vděčný a pozve ho ke svému dvoru.
   Na dvoře faraona je ohlášena návštěva nubijského krále, který se uchází o ruku Aspicie. Faraon mu svou dceru přislíbí, ale ta je nešťastná, protože se zamilovala do Ta-hora a na znamení lásky mu již darovala prsten.
   Milenci se rozhodnou, že prchnou. Během slavnosti utíkají tajnými dveřmi, ale jejich útěk je prozrazen a nubijský král je pronásleduje. Aspicie, Ta-hor a sluha se  převléknou za rybáře a najdou úkryt v chýši na břehu Nilu. Ta-hor a jeho sluha pomáhají rybářům v jejich práci a opuštěná Aspicie je odhalena Nubijcem. Prchá před ním a nakonec skočí do Nilu. Když se Ta-hor se sluhou vrátí, nubijský král je zajme.
   Na dně Nilu sedí jeho vladař na trůně, obklopený najádami a ondinami. Přijme slavnostně Aspicii, na jejíž počest uspořádá slavnost, na které tančí všechny řeky, kterým vládne: Quadalkvivir, Temže, Rýn, Kongo, Něva, Tibera. Aspicie však stále myslí na Ta-hora a prosí krále Nilu, aby jí dovolil vrátit se na zem. Vladař poručí připravit nádhernou mušli, do které ona vstoupí a vysoký gejzír vody jí vynese k zemi.
   V paláci se mezi tím faraon ptá vědců, kněží a proroků, kde se nachází jeho dcera. Nubijský král přivádí Ta-hora a sluhu, ale ani ti nic nevědí o osudu Aspicie. Nubijský král mlčí o příhodě s Aspicií a žádá tvrdé potrestání únosců. Na rozkaz faraona je přinesen koš, ze kterého se vymrští had a uštkne otroka. Stejný osud čeká i Ta-hora a sluhu, když neřeknou, kde je dcera faraona. Oba jsou odvedeni.
   Objevuje se Aspicie, kterou vesničané přinášejí na nosítkách. Dívka vysvětlí, co se stalo. Faraon vyhání nubijského krále. Aspicie náhle spatří, jak je Ta-hor se sluhou přiváděn ke koši s hadem. Prosí otce o milost pro oba, ale ten zůstává neoblomný. Když se však chce Aspicie sama vrhnout před koš, obměkčí se a dá souhlas ke svatbě.
   Epilog se odehrává opět v pyramidě. Její střecha se otevírá, Isis a Osiris přijímají v osvětlené apotheose duši Aspicie. V tomto okamžiku se probouzí mladý lord a jeho doprovod. Sen minulosti je u konce.

Dcera faraóna06.jpg
Dcera faraóna05.jpg
Dcera faraóna04.jpg
Dcera faraóna03.jpg
Dcera faraóna02.jpg
Dcera faraóna01.jpg
Dcera faraóna.jpg
Dcera faraóna17.jpg
Dcera faraóna 19.jpg
Dcera faraóna 1.jpg
Dcera faraóna15.jpg
Dcera faraóna14.jpg
Dcera faraóna10.jpg
Dcera faraóna13.jpg
Dcera faraóna09.jpg
Dcera faraóna08.jpg
Dcera faraóna07.jpg
Svetlana_Zakharova_attitude2.jpg
Svetlana_Zakharova_Andrei_Sitnikov2.jpg
Svetlana_Zakharova_Andrei_Sitnikov1.jpg
1152220741_f.jpg
jr_bolshoi_yatsenko_skvotsov_lunkina_company_500.jpg
jr_bolshoi_skvotsov_lunkina_500.jpg
jr_bolshoi_pharaoh_lunkina_yatsenko_company_500.jpg
jr_bolshoi_lunkina_skvortsov_lift_500.jpg
jr_bolshoi_lunkina_skvortsov_kneeling_500.jpg
jr_bolshoi_lunkina_bow_500.jpg
jr_bolshoi_loparevich_lion_500.jpg
jr_bolshoi_loparevich_horse_500.jpg
Faraónova dcera-Taor - Dmitri Gudanov declares his love for Aspicia - Maria Alexandrova.jpg
Faraónova dcera8.jpg
Faraónova dcera5.jpg
Faraónova dcera4.jpg
Faraónova dcera3.jpg
Faraónova dcera.jpg
Faraónova dcera 9.jpg
Faraónova dcera 7.jpg
Faraónova dcera 6.jpg
Faraónova dcera - Maria Alexandrova.jpg
22.02.2013 09:54:50
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one