Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
Don Juan

1. obraz (serenáda)

    Don Juan tančí pod balkónem komturovy ženy serenádu, k níž vyhrávají groteskní muzikanti. Milostný duet Juana s komturovou ženou. Dopadne je komtur,a ten je v souboji s Juanem zabit. Juan s komturovou ženou uprchne.

2. obraz (sarabenda)

    Juan opouští komturovu ženu. Groteskní tanec šaška. Zoufalá komturová spáchá sebevraždu.

3. obraz (litanie)
 
    V klášterní zahradě. Klášterní schovanka se modlí před obrazy svatých, kde se jí objevuje Juan. Zasahují jeptišky, přesto Juan schovanku unáší. Přichází její bratr, který ji marně hledá. Začíná Juana pronásledovat.

4. obraz (burleska)

    V hospodě. Juan přivádí schovanku a ukádá jí ke spánku. Sám hýří v hospodě se dvěma služkami, které se pak mezi ebou porvou. Přibíhá šašek a varuje Juana před bratrem schovanky. Juan si s ním vymění oděv a prchá. Přibíhá bratr schovanky, Juana však nenalezl, tak pokračuje v pronásledování. Šašek je zbit.

5. obraz (pochod)

    Před hřbitovní zdí. Bratr schovanky dostihuje Juana. Dochází k souboji. Bratr chce Juana probodnout, ale do cesty mu vběhne jeho sestra a on probodne ji. Juan přeskočí hřbitovní zeď a prchne.

6. obraz (preludium)

   Na hřbitově, kde stojí socha mrtvého komtura. Juan před ní tančí sólo vyjadřující chvastounství i bázeň. Juan zve komtura na hodokvas. Komturova socha kývne na souhlas.

7. obraz (téma s variacemi)

   Hodokvas u juana a jeho milenky. Když pitka vrcholí, přichází komtur a odvádí dona Juana s sebou.

8. obraz (fantazie a toccata)

    Na hřbitově. Komtur přivádí opilého dona Juana, kterému se začínají objevovat příšery, mezi nimiž je i mrtvá komturova žena a schovanka. Štvanice na Juana končí tí, že ho příšery uškrtí.

29.04.2008 12:07:48
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one