Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
BEZSTAROSTNÉ NÁMLUVY (Fancy Free), hudba Leonard Bernstein

   Děj se odehrává za horké letní noci v postranní ulici na Manhattanu.
   V baru, po té, co Barman vyčistí sklenice, sedne si, kouří a čte noviny. Oknem je vidět na ulici. Přicházejí tři námořníci, zastavují se u pouliční lampy a začínají tančit. Mají volno a touží po nějakém dobrodružství. Dva z nich vyhazují třetího do vzduchu. Potom dva z nich vstupují do prázdného baru a třetí potkává na ulici dívku s červenou taštičkou. Všichni tři se snaží upoutat její pozornost, napodobují její chůzi. Dívka se nejdřív zlobí, ale pak se začne smát pošetilostem těchto tří mladíků.
    Všichni vejdou opět do baru, kde se námořníci dále předvádějí. Po té tančí dívka jedním z nich, načež se na ulici objeví Blondýnka a jeden z námořníků s ní začne ihned koketovat. Pozve ji na skleničku do baru. Dívka svolí a posléze se ukáže, obě dívky jsou přítelkyně a baví se spolu víc než s námořníky.
    Nyní začíná soutěž. Každý z námořníků tančí svou variaci před dívkami, jež mají určit, který z nich byl nejlepší. Dívky se však nemohou pro žádného z nich rozhodnout. Mezi třemi kamarády vzniká spor a hádka. Zatímco všichni tři sedí u baru, dívky nenápadně odejdou. Teprve po chvíli to námořníci zjistí a udiveně vycházejí na ulici. Je jen malá naděje, že by se dívky vrátily. Co budou dělat? Spraví to ještě jeden drink.
   Potom definitivně opouštějí bar a opírají se o lampu jako na začátku. Po ulici jde další dívka. Hra začíná znovu. Jeden z námořníků se jí dvoří a odchází s ní. Druzí dva je pomalu sledují.
  

Fancy Free.jpg
Fancy  Free.jpg
10.09.2008 10:56:29
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one