Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
BALADA O NÁMOŘNÍKOVI, hudba Zdeněk Křížek

1. obraz - Přístav

   Na přístavním molu je rušno, námořníci se před odplutím loučí se svými blízkými. Nejdéle zůstává na břehu Mikuláš s Evou. Před týdnem slavili svatbu a už se musí na dlouhý čas rozloučit. Eva dává Mikulášovi dárek, nůž, který mu má připomínat jejich lásku. Naposledy si slibují věrnost, ale nemilosrdný zvuk sirény je od sebe odtrhne. Eva se dlouho dívá za odplouvající lodí.

2. obraz - Na lodi

   Mikuláš u kormidla vede loď podle hvězd, ale myšlenky se mu stále vrací k Evě. V představách se mu vybavují šťastné dny s Evou na mořském břehu, znovu prožívá nejkrásnější dny jejich lásky.

3. obraz - Krčma v Marseille

   Námořníci se baví s děvčaty, zábava vrcholí temperamentním námořnickým tancem, do něhož je nakonec vtažena i sklepnice Ninette. Kdekterý námořník neskrývá touhu po ní, Ninette si je však drží od těla. Již léta věrně čeká na Mikuláše, který slíbil, že se pro ní vrátí. Uprostřed jejího tance vstupuje Mikuláš do dveří. Ninette se zarazí, chce se k němu rozběhnout, ale je zmatena jeho lhostejným nezájmem. Pokračuje tedy ve svém tanci, jímž se snaží připomenout Mikulášovi jeho sliby. Mikuláš však myslí jen na svou ženu, jejíž obraz hledá v zrcadle vína své sklenice.
 
   Ninette ho vybízí k tanci a doufá, že tak v něm probudí staré city. Mikuláš ale jen mávne rukou nad "hříšky" svého mládí a ukazuje zdrcené Ninette svůj snubní prsten. Zoufalá Ninette přestane naléhat a vypotácí se z krčmy...
   Zábava pokračuje, Mikuláš utápí své špatné svědomí ve víně. Bujaré veselí náhle přeruší příchod skupinky rybářů, kteří přinášejí tělo utonulé Ninette. Mikuláš si uvědomuje svou vinu a prchá do noci před výčitkami svědomí.

4. obraz - Mikulášův domek

   Eva se češe před zrcadlem. Čeká návštěvu. Ozve se lehké zaklepání a Eva vpouští mladého rybáře. Padnou si do náruče, Eva v tu chvíli zapomíná na vše, ani neslyší vstupujícího Mikuláše. Až náhlý náraz větru, který přibouchne dveře, ji upozorní na Mikulášův příchod. Všichni strnou, zahanbená Eva se zahaluje před vlastním mužem.
   Mikuláš se k ní pomalu blíží. Zvedá ruku s nožem, který mu Eva darovala. Eva mu klesne k nohám a prosí za život svého milence. V jejích očích spatří Mikuláš prosebný výraz nešťastné Ninette. Nůž mu vypadne z ruky, v jeho srdci je mnohem hlubší rána, než kterou může způsobit nůž.
   Mikuláš odchází ze svého domku a jeho kroky zamíří k osamocenému majáku. Tam snad najde jeho duše klid.

15.08.2008 13:00:06
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one