Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................

   Děj baletu Bajadéra

 

 

I. dějství

 

   Velký Brahmán, kněží i chrámové tanečnice zvané bajadéry, se chystají na významnou událost, na slavnost Svatého ohně. Jako poslední přichází Nikija, nejvznešenější a nejsvatější z bajadér. Velký Brahmán je znovu zasažen její mladistvou krásou a dotěrně na ni útočí. Tanečnice veřejně odmýtá jím nabízený sňatek, majetek i vysoké společenské postavení. Mlčky vzpomíná na Solora, na svou velkou tajnou lásku.

     Bohatý a ušlechtilý Solor, mladý válečník z královské kasty, se vydává na lov. Ve vhodný okamžik posílá pryč své přátele a tajně očekává Nikiju, do které se i on zamiloval. Jakmile se něžná dívka objeví a spočine v jeho náručí, vzájemně si vyznávají lásku a přísahají si věrnost. Nemají ani tušení o tom, že jsou sledováni záludným Velkým Brahmánem.

    Ten v návalu uražené pýchy i žárlivosti jim v duchu slibuje svou pomstu.

 

II. dějství

    S prvními paprsky nového dne oznamuje Rádža ve svém paláci zprávu, že jeho dcera Gamzatti bude brzy provdána za Solora, kterému byla již v dětství zaslíbena. Gamzatti je svým budoucím chtěm okouzlena a nechápe, proč se k ní její nastávající chová tak váhavě a chladně. Ve své pýše nepředpokládá, že by si někdo dovolil odmítnout její ruku. Neví, že Solor nosí v srdci obraz chrámové tanečnice Nikiji, se kterou se tajně schází.

    Velký Brahmán chce milostný vztah Solora s Nikijou za každou cenu překazit a sám získat půvabnou tanečnici pro sebe. Jakmile se vetře do Rádžovy blízkosti, vypoví mu o lásce a schůzkách bajadéry se snoubencem jeho dcery. Rádža intrikána vyslyší a vzplane takovým hněvem, že hned na místě sesadí Velkého Brahmána z jeho funkce, a teprve potom se zabývá myšlenkou na pomstu.

     Gamzatti, skrytá před zraky rozmlouvající dvojice, vyslechne celý rozhovor otce s Velkým Brahmánem. Jakmile je schůzka u konce, přikáže služebné Aije, aby k ní okamžitě přivedla zmíněnou bajadéru. Když Nikija předstoupí před svou paní, vyslechne slova, která v ní probudí vzdor a hněv. Gamzatti ji mezi čtyřma očima bezostyšně žádá, aby ukončila nevhodný milostný románek. Sebevědomě a panovačně přikazuje, že musí Solora opustit a uvolnit cestu jejich manželskému štěstí. Jako odměnu jí nabízí šperky a drahokamy, ale Nikija takový obchod odmítá. S dýkou v ruce se vrhá na Gamzatti a pouze duchapřítomnost Aiji, která přispěchá na pomoc, zabrání tragédii. Gamzatti chce neposlušnost Nikiji krutě potrestat a rozhodne se, že její rivalka musí zemřít.

 

III. dějství

    Ačkoliv Solor přísahal Nikije věčnou lásku, zrazuje ji a souhlasí se sńatkem s dcerou bohatého Rádži.

    Zásnubní oslava probíhá v palácové zahradě, kam je hned po úvodním defilé přivedena také krásná Nikija, aby podle starých zvyklostí zatančila na počest novomnželského páru. K podvedené zdrcené dívce přistoupí Aija a podává jí květinový košíček se vzkazem, že kytica pochází od Solora. Bajadéra to chápe jako tajné znamení lásky a s novou nadějí se roztančí. Ve skutečnosti je dárek s ukrytým prudce jedovatým hadem posledním pozdravem od zákeřného Rádži a jeho dcery Gamzatti. Když Nikija tančí s košíkem na prsou a šťastně položí tvář na květinovou podušku, zasadí jí zmije smrtelný polibek. Dívka klesá k zemi a prudký jed jí zbavuje života. Velký Brahmán se vrhá na kolena a nabízí jí protilátku pro případ, že by ho vyslyšela a stala se jeho ženou. Nikija návrh odmýtá, z posledních sil připomíná Solorovi jeho slib věrnosti a umírá.

 

IV. dějství

    Otřesený Solor nachází únik ze zoufalství v opiu, jehož účinky vyvolají v omámené mysli vizi království stínů. Mrtvé bajadéry s průhlednými závoji sestupují ve svatebních šatech z horských masivů Himalájí jen proto, aby ho utěšili a přivedly mu jeho milovanou Nikuju. Solor se prostřednictvím snu znovu setkává se svou láskou. Když se však drogou vyvolaná představa rozplyne, dívky mizí a on se vrátí do skutečného světa, ujímají se ho přátele a odvádějí ho na vatbu s Gamzatti.

     Snoubenci přicházejí do chrámu ke vatebnímu obřadu v doprovodu slavnostního rituálního průvodu. Tanec lotosových květů i zlatého bůžka jsou symboly přející páru zdraví, štěstí, moc, krásu i bohatství. Mezi Solora a Gamzatti však náhle vstupuje stín Nikiji a mladík neví, pro kterou z dívek by se měl jednou provždy rozhodnout. Silný cit ho neustále poutá k mrtvé bajadéře. Nakonec však vítězí vidina reálného bytí a Solor volí život s Gamzatti.

     Jakmile vyřkne manželský slib, propukne pod kouzelným dechem temného démona strašlivé zemětřesení. Honosný chrám se hroutí a v útrobách trosek nachází smrt vše živé z celého okolí.

    Na onom světě se duše Solora a Nikiji znovu setkávají a v obroaze věčného světla stoupají vzhůru k vrcholům Himalájí
bayadere.jpg
bayadera-Nikolai Krusser.jpg
bayadera-Nikolai Krusser5.jpg
bayadera-Nikolai Krusser4.jpg
bayadera-Nikolai Krusser3.jpg
bayadera-Nikolai Krusser2.jpg
bayadera-Nikolai Krusser1.jpg
Bajadéra.jpg
bajadéra01.png
Bajadéra.png
Bajadéra04.png
Bajadéra03.png
Bajadéra02.png
Bajadéra01.png
Bajadéra9.jpg
Bajadéra8.jpg
Bajadéra7.jpg
Bajadéra6.jpg
Bajadéra5.jpg
Bajadéra4.jpg
Bajadéra3.jpg
Bajadéra2.jpg
Bajadéra18.jpg
Bajadéra17.jpg
Bajadéra16.jpg
Bajadéra14.jpg
Bajadéra12.jpg
Bajadéra10.jpg
Bajadéra13.jpg
Bajadéra.jpg
Bajadéra- Diana Višněva.jpg
Bajadéra- Brno2.jpg
Bajadéra - Brno4.jpg
Bajadéra - Brno3.jpg
Bajadéra11.jpg
Bajadéra - Brno.jpg
Bajadéra - Berlín.jpg
Bajadéra-zákulisí.jpg
Bayadere31.jpg
bayadere23.jpg
Bayadere21.jpg
bayadere_galeazzi_gamzatti_fist_600.jpg
Bajadéra-Istambul.jpg3.jpg
Bajadéra-Istambul.jpg2.jpg
Bajadéra-Istambul.jpg
Bajadéra.jpg6.jpg
Bajadéra.jpg5.jpg
Bajadéra.jpg4.jpg
labayadere galina mezentseva

labayadere galina mezentseva

abayadere galina mezentseva

abayadere galina mezentseva

galina mezentseva

galina mezentseva

galina mezentseva

galina mezentseva

ekaterina shipulina

ekaterina shipulina

dorothee gilbert

dorothee gilbert

dorothee gilbert

dorothee gilbert

Bajadéra3.jpg
Bajadéra2.jpg
Bajadéra.jpg
Gamzatti - Natalia Osipova

Gamzatti - Natalia Osipova

Bajadéra.gif
Alina Cojocaru.

Alina Cojocaru.

Bajadéra8.jpg
Bajadéra6.jpg
Bajadéra5.jpg
Bajadéra4.jpg
Bajadéra8.jpg
Bajadéra7.jpg
Bajadéra3.jpg
Bajadéra2.jpg
Bajadéra.jpg
Bajadéra9.jpg
Bajadéra7.jpg
Bajadéra6.jpg
Bajadéra3.jpg
Bajadéra2.jpg
Bajadéra10.jpg
Bajadéra05.jpg
Bajadéra04.jpg
Bajadéra03.jpg
Bajadéra02.jpg
Bajadéra01.jpg
Bajadéra.jpg
Bajadéra -Tatiana Tkachenko.jpg
Bajadéra- stíny.jpg
Bajadéra -Lauren Cuthbertson - Gamzatti and Ivan Putrov - Solor.jpg
Bajadéra -Diana Vishneva.jpg
Bajadéra 4.jpg
Bajadéra - Vladimir Shklyarov.jpg
Bajadéra - Nikiya - Diana Vishneva and Solor Andrian Fadeyev.jpg
v4bfo8.gif
nikia5.jpg
mezentseva80.jpg
DianaVishneva7.jpg
Andrei Sitnikov and artists of the Bolshoi Ballet.jpg
ab.jpg
2006-04-08_120540.jpg
Vishneva as Nikia.jpg
nr05_bco_la_bayadere_iii_akt_500.jpg
DV_2004_baya8.jpg
DV_2004_baya11.jpg
Berlínská Opera-Bajadéra.jpg5.jpg
Berlínská Opera-Bajadéra.jpg4.jpg
Berlínská Opera-Bajadéra.jpg3.jpg
2006-04-08_120540.jpg
Bajadéra-Nina Ananisashvili & Jose Carreno.jpg
Bajadéra-Diana Vishneva & Ethan Stiefel.jpg
Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

DSCN0087copie.jpg
DSCN0087.jpg
DSCN0084.jpg
DSCN0083.jpg
DSCN0080.jpg
DSCN0079.jpg
DSCN0077.jpg
DSCN0076.jpg
DSCN0075.jpg
DSCN0063.jpg
Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Pařížská Opera

Kirovovo divadlo

Kirovovo divadlo

Kirovovo divadlo

Kirovovo divadlo

nas5_big.jpg
nas4_big.jpg
nom30_big.jpg
nom28_big.jpg
nom26_big.jpg
nom24_big.jpg
02.03.2015 09:45:31
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one