Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
AGNES A FRITZ HENRI (hudba Gallenberg)

   Hrabě Fritz Henri se stane šíleným, protože jeho dcera Agnes byla unesena Eduardem, za kterého se i provdala. Otec se uzavře do své vlastní osamělosti, protože se domnívá, že jeho dcera je mrtvá. Ale Agnes, hnána výčitkami svědomí, se vrátí se svým manželem a synem do otcova domu a doufá, že její nevinné dítě vrátí otci zdravé smysly. Chlapec se objeví a láká hraběte ven. Tomu se skutečně vrací vědomí, poznává i svou dceru, ale jakmile spatří svůdce Eduarda, upadne opět do svého šílenství. Když však chce Eduard vyrvat hraběti chlapce z náručí, rozčílí se natolik, že tento šok vrátí hraběti zdravé myšlení a vše končí dojetím a požehnáním.

29.09.2008 12:26:10
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one