Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
ADŽANSKÉ FRESKY (hudba A.N. Čerepin)

   V Ajantově chrámu se poutníci oddávají náboženským úkonům. Pohrouženi v modlitbách mají zjevení: fresky chrámu ožijí, chrám se mění na palác prince Gotama, který sedí na trůnu. Po boku mu je jeho manželka, příbuzní i dvořané.
   Na jeho počest je uspořádána slavnost, ne které se předvádějí nejrůznější tance. Představení přerušuje příchod slepého žebráka a staré ženy. Oba jsou zbití a pronásledovaní. Gotama, který vidí jejich utrpení, se rozhodne opustit svou ženu a vše, co má a začít nový život jako Budha.
   Když modlitby skončí, zjevení mizí a poutníci zpívají chvalozpěvy.

15.08.2008 12:56:51
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one