Dělat snadno to, co je pro druhé obtížné, je talent................Lidé zapomenou na to, co jsi řekl, i na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se vedle tebe cítili.....................Posláním umělce je vnášet světlo do srdcí ostatních lidí...............Bůh musel být muž. Kdyby to byla žena, tak na špičkách tančí muži................Balet dává iluzi překročení možností lidského těla.............Velký talent, to je jen velká trpělivost...........Tanec v srdci,srdce v tanci............................Tanec je nejstarší a zároveň nejmladší ze všech umění..............Tanec je skrytý jazyk duše.................Pamatuj, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš na sobě pracovat, zatímco ti ostatní se baví.................Tanec je nejlepší psychická terapie......................Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším.....................Ve své abstrakci dovede hudba postihnout lidské city i vášně tak skvělým způsobem, že nemá hranic. A balet jí je nejblíže.................
1920

2.2. se uskutečnila premiéra baletu SLAVIČÍ ZPĚV (Chant du rossignol) na motivy Andersenovy pohádky. Hudba Igor Stravinský, choreografie Leonid Massine, Ruský balet Sergeje Ďagileva v pařížské Opeře, tančili: T. Karsavina, Sokolova, Izdikovský.

15.5. se uskutečnila premiéra baletu PULCINELLA, hudba Igor Stravinský a Giambattista Pergolesi. Ruský balet Sergeje Ďagileva v pařížské Opeře.

25.5. bal v Slovenském národním divadle uveden první balet - Delibesova Coppélia v choreografii Václava Kaliny.

30.7. se ve Frýdku narodil tanečník a baletní mistr KAREL DOMINIK LUKŠÍK. Základy taneční techniky získal u Emerycha Gabzdyla, který ho angažoval do baletu SD Ostrava (1939-42) a svěřil mu i první sólové role, např. Princ v baletu Z pohádky do pohádky. 1942-44 působil jako sólista němckých divadel v Katovicích a Krakově. V letech 1948-60 byl členem Národního divadla v Praze, kde od roku 1960 působil jako pedagog.

31.10. se v New Yorku narodil tanečník, choreograf a baletní ředitel  LEON DANIELIAN. Studoval u Mordkina a Fokina a v roce 1937 debutoval jako člen Mordkin Ballet. Tančil v souborech Original Ballet Russe, Ballet Russe de Monte Carlo, Ballet Theatre, Ballet des Champs Elysees a v San Francisco Ballet. Působil jako choreograf a ředitel v Ballet de Monte Carlo.

3.11. se v Kanidabamu (území bývalého Sovětského svazu) narodil tanečník VIKTOR MALCEV, manžel tanečnice Olgy Skálové. Tančit se učil u J. Nikolské, H. Štěpánkové, R. Macharovského (step), ve Vídni později u H. Pluciuse a v Brně u I.V. Psoty. V roce 1957 byl na krátkodobé stáži v Moskvě u M. M. Gaboviče. Po té, co působil v několika českých divadlech se od roku 1941 stal členem Národního divadla v Praze. V roce 1944 odešel nakrátko do Vídně a od roku 1945 se stal opět členem ND. Zde však setrval jen chvíli a další sezónu nastoupil do SD Brno, kde tančil do roku 1952. Po té se potřetí vrátil do Národního divadla v Praze, kde působil jako sólový tanečník až do svého odchodu do důchodu v roce 1972.

31.12. byla v Londýně založena KRÁLOVKÁ AKADEMIE TANCE ( Rpyal Academy of Dancing). U zrodu stáli Genée, Karsavina, Bedells, Espinosa a Richardson. Původní název byl Association of Operatic Dancing in Great Britain.

Při představení Labutího jezera ve Velkém divadle v Moskvě se poprvé na plakátech objevilo vedle jména choreografa i jméno režiséra představení. Hlavní baletní mistr realizoval představení spolu s Nemirovičem-Dančenkem.

V tomto roce byl založen ŠVÉDSKÝ BALET, jehož členem byl od začátku skvělý tanečník Jean Barlin, žák Michaila Fokina.

 

11.08.2008 10:11:55
baletoman1

DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU MÝCH STRÁNEK. THANK YOU FOR VISITING MY WEBSITE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one